In de brievenbus

MM900285281[1]“Voor de “kenners” is er het zeer interessante boek van Ine VEEN over de zaak Pim Fortuyn :”Moord namens de “kroon”, uitg. in 2007 bij Aspekt. Dit werpt een totaal ander licht op de moord en ook op Van der Graaf. Plaatsgebrek laat niet toe er dieper op in te gaan, maar Van der Graaf handelde zeker niet alleen. In dat geval zal er een “geheim akkoord” achter de schermen zijn afgesloten, en dit verklaart dan ook zijn vrijlating. De gelijkenis met de zaak Dutroux en de vrijlating van Martin is frappant.

Ik veronderstel dat Van der Graaf zijn voorzorgen zal genomen hebben, en in dat geval hebben de samenzweerders er belang bij dat hij enerzijds blijft leven, maar anderzijds ook zwijgt.(dit laatste bv via de door Van der Graaf gepleegde moord, waarvoor hij nooit vervolgd en veroordeeld werd).

De werkelijke opdrachtgevers tot de moord op Pim Fortuyn waar Van der Graaf een “Lee Oswald-achtige rol speelde” moeten dan ook in het buitenland gezocht worden bij de drijvende krachten achter de NWO. Moord was de enige oplossing. Hem chanteren met zijn seksuele praktijken, zoals bij tal van anderen, diende tot niets, alles was immers open en bloot gekend. Als men er niet voor achteruit gaat om JFK en nog tal van anderen te liquideren, dan was er met de Pim, zeker geen probleem om hem te vermoorden. Hij vormde immers een gevaar voor de verborgen agenda achter deze NWO. Een krachtig signaal was dan ook nodig. Men had hem ook een “hartaanval of hersenbloeding” kunnen doen krijgen, maar dit zou dan wel geen afschrikkingseffect veroorzaakt hebben, en dit laatste was absoluut noodzakelijk.
Voor de “insiders”= de moord had veel weg van een “satanisch offerritueel”!!!.”

Lovenaar

Nvdr: Ter illustratie plaatsen wij deze video, waarin het b.g. boek gepresenteerd werd door prof. Bob Smalhout.  Via dit bruggetje vindt u meer info omtrent het boek en de inhoud.

2 gedachten over “In de brievenbus

  1. Dat is ook mijn mening . Pim werd zomaar niet vermoord . Hij bracht een geheime agenda en bepaalde individuen in gevaar . In het land dat nog gekend is als Belgie , hebben de duistere politieke machthebbers , of maffia zich voorlopig beperkt tot een cordone sanitair ! Dat is ook een moord en een aanslag op de democratie. Het lukt echter niet zo goed tot groot ongenoegen , frustratie en vooral “angst” vandaar het vandalisme van de zogezegde verdraagzamen . Ik ben benieuwd als NVA de grote winnaar wordt van deze verkiezingen ! Wat gaat er overblijven van hun beloftes waarmede ze zoveel kiezers in de val hebben gelokt . Gaan ze toenadering zoeken bij het VB ? het zou kunnen ! Zonder enige twijfel , indien ze sympathie hadden getoond , voor het VB tijdens hun sucessen , dan was het met NVA allang afgelopen

    • René,
      Inzake de toestand in België verwijs ik naar het boek van Douglas De Coninck(=een bron boven alle verdenking) :”Dode Getuigen- Dertig mensen die niet meer zullen spreken op het proces Dutroux”.
      In feite zijn het er veel meer als men er de andere beerput-dossiers bijtelt. Zie ook de “zelfmoord” van Ward Beyssens!!! De zaak Cools, het plotselinge overlijden van Gol…enz… Moest Bartje De Wever een miraculeuze “genezing” ondergaan zoals indertijd de apostel Paulus, en terug op het rechte Vlaamse pad komen, dan is het er ook meegedaan. Enige weken geleden n.a.v. van één van zijn ziektes verklaarde hij ten andere dat hij zich niet zou durven laten verzorgen in een Brussels ziekenhuis, dus ook niet in dat van de broeders(=AZ-Jette!!!). Enkele jaren geleden werd die optie reeds besproken binnen de “loge” voor het geval het alsnog zou verkeerd lopen met de NVA. We mogen het Belgische corrupt criminele regime dan ook niet onderschatten.Op sommige gebieden is het nog erger dan in Italië.

Reacties zijn gesloten.