In de brievenbus

Interview prof. dr. Hendrik Vuye | VOS Vlaamse Vredesvereniging
Vind de fout…

De grondwet wordt massief met de voeten getreden door deze federale regering. De uitvoerende macht heeft de 2 andere machten verknecht en tot goed betaalde slaaf gemaakt, en voert on(grond)wettelijk beleid.

De parlementen hebben niets meer te zeggen en zijn verworden tot een dure vorm van politieke outplacement.

De rechterlijke macht is eveneens machteloos, loopt aan de leiband en kreunt onder bewuste onderfinanciering. De Raad van State is van een waakhond verworden tot een manke schoothond.

De traditionele pers en media doen bewust of onbewust door onkunde mee aan het bedriegen van de burgers, die in slaap gewiegd worden met brood en spelen.

Onze federale regering liegt over, manipuleert en verzwijgt belangrijke zaken: grondrechten worden ingeperkt met ministeriële besluiten zonder wettelijke basis, zonder controle van het parlement.

Ambtenaren, onverkozen politici en virocraten wanen zich allemaal Napoleon. Ik zie echter vele Keizers zonder kleren.

Ook de oppositie speelt het verwerpelijke spel mee, N-VA inbegrepen. Af en toe een klein toetertje, maar ze “brullen” als een hese leeuw van wie de klauwen geknipt werden. Triestig schouwspel.

Dit onland is ten einde. Hopelijk volgt de implosie zo spoedig mogelijk ! Ik ben dit land grondig BEU !

Hans Van Hove op facebook