Iemand verbaasd?

Afbeeldingsresultaat voor red cross money machineMiljoenen aan hulpgeld voor ebola-crisis verdwenen bij Rode Kruis
Het Rode Kruis heeft toegegeven dat er gesjoemeld is met geld dat bestemd was voor de bestrijding van de ebola-crisis in West-Afrika. Dat meldt de BBC. In totaal ging zowat 5 miljoen dollar in rook op.

Het verdwenen geld werd onder meer versluisd via veel te hoog geprijsde hulpmiddelen, salarissen voor onbestaande medewerkers en valse facturen…
… Het Rode Kruis heeft al laten weten de zaak diep te betreuren… (…)

Red Cross apologise for losing $5m of Ebola funds to fraud

Ook in Haïti bleek dat een half miljard dollar ergens was blijven plakken.  Met die som werden welgeteld 6 huizen gebouwd:

En meer recent bij de Harvey orkaan weet het Rode Kruis begot niet waar het geld gebleven is en werden bovendien ingezamelde hulpgoederen vernietigd:

Red Cross Admits It Doesn’t Know How Hurricane Harvey Donation Money Is Spent

Mogen wij een voorstel doen?

HuizenvanvlaamsesolidariteitSolidariteitsproject

Voorpost heeft sinds lange tijd haar eigen Vlaamse solidariteitsproject, namelijk de vzw Huizen van Vlaamse Solidariteit. Met Huizen van Vlaamse Solidariteit trachten wij een volwaardig alternatief te bieden om mensen van het eigen volk die in nood verkeren te helpen op de best mogelijke manier dat onze vrijwilligers dat kunnen. (…)

 

3 gedachten over “Iemand verbaasd?

  1. In mijn beginperiode als bestuurslid van de Vlaams Blok afdeling Brasschaat werd ik gebombardeerd tot afgevaardigde in de GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) Wist ik veel wat daar allemaal besproken en uitgestoken werd. Al vlug maakte ik kennis met de sfeer die daar heerste tegenover het Vlaams Blok. Op mij vragen kreeg ik vage antwoorden en de afgevaardigde van NINAFRI (kijk even via Google) had de gewoonte mijn vragen als volgt te beantwoorden. “Mijnheer de voorzitter zou u tegen de man van het Vlaams Blok willen zeggen dat…” en dan volgde zijn antwoord. Ik ben het bedrag van de toelage vergeten die NINAFRI van de gemeente Brasschaat mocht ontvangen. Op de jaarlijkse Dorpsdag die in Brasschaat op de Bredabaan jaarlijks doorgaat stond ook een stand van NINAFRI, en wat mij opviel was dat de stand meer kostte dan het jaarlijkse bedrag dat de gemeente schonk. Op de volgende GROS stelde ik de vraag hoe dergelijke stand bekostigd werd? Zoals gewoonlijk kreeg ik mijn antwoord via de voorzitter. De stand werd voor alle afdelingen ten lande ter beschikking gesteld. Natuurlijk was ik zelf ook al zo ver mee al van voor ik de vraag stelde maar het was de insteek voor mijn volgende vraag. Maar op mijn volgende vraag kreeg ik helemaal geen antwoord, het was de volgende. “Zouden jullie niet beter de kostprijs van de luxueuze stand besteden aan jullie projecten?” De manier waarop ik als Vlaams Blokker werd behandeld door de wereldverbeteraars zal me altijd bijblijven, het kwam er op neer dat ze “pottenkijkers” best konden missen. Daarom verwondert het verhaal van het Rode Kruis mij helemaal niet.

  2. Al de ophalingen voor zogenaamde projecten en hulp aan mensen zijn niet anders dan oplichterijen. Al meer dan vijftig jaar word er geld verzameld voor Afrika. Is er daar iets verbeterd, neen integendeel er is nog meer armoede in deze landen omdat de gezagvoerders het geld in hun zakken steken, de bevolking het elementairste onderkomen en voedsel ontberen maar wel allemaal wapens hebben. Wie er goed van wordt zijn de talrijke organisaties die zich zogezegd inspannen om de mensen te redden.
    Wie gelooft deze nog.

  3. Er bestaat een studie van een professor van Louvain-la-Neuve welke tot de slotsom komt dat slechts maximum 8 à 10% van de giften terecht komt. De rest van de giften wordt opgesoupeerd aan personeel, bureaus en voertuigen hier, niet waar het nodig is. dat zegt genoeg; alle ngo’s zijn in datzelfde bedje ziek!

Reacties zijn gesloten.