Iedereen gelijk, allemaal arm

Di Ruuppoooo zzekt; de laaatste looodjees weekgen heel swaar, alee

Di Ruuppoooo zzekt; de laaatste looodjees weekgen heel swaar, alee hé sale flamin

Ongeziene, ongekende voorwaarden

Super gratis !

Laat u helemaal oplappen

van kop over valse tanden

en nieuwe heupgewrichten

tot kromme teen

Kom vlug kijken :

LET WEL
niet voor belgen

http://www.ocmwgent.be/Medische-kaart-illegalen.html


(Wel voor de belgen)

Het kernkabinet is woensdagnamiddag begonnen aan de jaarlijkse begrotingsoefening. Op basis van de cijfers van het Monitoringcomité is er 800 miljoen euro nodig om de begroting 2013 met een tekort van 2,8 % van het bbp af te sluiten. Dat is bovenop het miljardje van begin dit jaar. De vreemde luis di rupo zwaait met het handje en met een zwoel charmant lachje zekt hij dat we SAMEN dat PROBLEMKE MOETEN OPLOSSEN
Voor de begroting van 2014 moet de regering op zoek gaan naar 3,7 miljard om te kunnen sluiten met een tekort van 2,15% van het bpp.

Om een idee te hebben wat deze simpele zinnetjes hierboven te betekenen hebben voor ons dagelijks leven, sommen we hierna enkele prijsverhogingen op die onze persoonlijke budgetten in 2013 extra bezwaren :

Verzekeringen + 5.6 %
Brood + 7 %
Groenten + 11 %
Benzine +13 %
Pasta’s  + 17 %
Gas + 20 %
Diesel + 20 %
Huisbrandolie + 21 %
Ziekenhuisbijdragen + 26 %

 Ik word omringd op straat, in de media, in de politiek, in het onderwijs, overal – door een cultuur die mij in de laatste dertig jaar geestelijk totaal vijandig is geworden. Ik voel mij een vreemde in eigen land. Ik ben zelfs niet meer in staat de omvang en diepte van mijn walging in al zijn aspecten onder woorden te brengen.

 Niet dringen, netjes je beurt afwachten, we gaan het daar proberen

http://www.eso.org/public/netherlands/news/eso1241/