Idomeni: de ‘verrijking’ zorgt voor verarming van Griekse boer

Een Griekse boer uit Idomeni kan zijn veld niet op om te ploegen.  Hij moet maïs zaaien om zijn dieren te kunnen voederen maar de ‘vluchtelingen’ beletten hem dit te doen.  De politie staat machteloos.  Hij wordt door niemand geholpen.  Wie betaalt hem de schade?  Juncker, Merkel…?