Hospitalisatieverzekering van I.S.

Permalink voor ingesloten afbeeldingVerschillende teruggekeerde jihadisten die gewond raakten in Syrië werden verzorgd in onze ziekenhuizen en de kosten werden betaald door onze sociale zekerheid of door de penitentiaire instellingen.

Het nieuws – dat afgelopen weekend bekend raakte in de krant La Capitale – staat enigszins haaks op de eerdere verklaringen van minister van volksgezondheid, Maggie De Block. In haar antwoord op een vraag van Vlaams Belang-kamerlid Barbara Pas (16.11.2015) stelde De Block dat het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsuitkering (RIZIV) niet uitbetaalt indien de letsels het gevolg zijn van een persoonlijke deelname aan de gevechten in Syrië. De Block verwees hierbij naar het Hof van Cassatie dat in een arrest stelde dat er geen steun kon worden verleend wanneer er sprake is van een opzettelijk gepleegde fout.

Hoewel de minister tot hiertoe weigerde te antwoorden op de vraag of er al teruggekeerde jihadisten werden verzorgd in onze ziekenhuizen, blijkt dat uit onderzoek van La Capitale wel degelijk het geval. Alleen al op basis van de bronnen van de krant zijn er vier gevallen bekend waarbij de sociale zekerheid of de gevangenis instond voor de medische kosten van de opgelopen verwondingen in Syrië.

Voor Vlaams Belang-kamerlid Barbara Pas is de maat vol. “Wie zich schuldig heeft gemaakt aan de meest gruwelijke oorlogsdaden en terzelfdertijd steun heeft verleend aan een organisatie die onze samenleving verwerpt en ze zelfs actief belaagt, verdient niet de minste steun. Het gaat trouwens niet alleen om de tijdelijke ziekenhuisverzorging maar tevens om een – vaak levenslange – invaliditeitsuitkering.”

5 gedachten over “Hospitalisatieverzekering van I.S.

 1. Jodelahitisten krijgen verzorging als ze tijdens hun heldendaden gewond raakte , of liever gezegd pech hadden . Maar iemand die gaat vechten tegen die troep bavianen krijgt een veroordeling voor het doden van “medemenschen” zoals in achterlijk Nederland. Voor mij hebben de jodelahitisten maar recht op een gratis ingreep, waar ik volledig achtersta, en dat is euthanasie behandeling , volledig terugbetaald door de ziekenkas en hun overschot ter beschikking van de faculteit geneeskunde . Dat zou dan hun enigste bijdrage zijn die ze kunnen geven aan de maatschappij .

 2. All-in België inclusief voor moslims: van maagdenvliezen tot oorlogsmisdadigers personen met blijvende letsels genieten van de super plus all-in.
  Opgelet: patiënten waarvan de kinderen nog in het buitenland verblijven maken aanspraak op een extra bonus

 3. Dit artikel werpt een licht op de steegjes die bewust duister worden gehouden in de Belgische Politiek.
  Ik heb tot op heden nooit kunnen duidelijk een wet of verordening kunnen lezen die ondubbelzinnig bepaalt dat Syriëstrijders of enig ander gelijkaardig terroristisch crapuul landverraders zijn en een dreiging vormen voor de 11 miljoen normale burgers van ons land.
  Misschien kan Barbara Pas daar eens werk van maken, zo zullen we ook meteen merken of onze regering werkelijk consequent is of dat ze eigenlijk maar een bende hypocrieten is.
  De parlementair die een wet tegenhoudt die daarin klaar en duidelijk is, zou met naam en toenaam moeten genoemd worden in alle kranten.

  Voorts de mensenrechten: ik hoorde op de radio dat de discriminatie tegen islamisten en een paar andere marginalen gestegen is.
  Van de 11 miljoen Belgen zijn er misschien een paar duizend die klacht neerleggen. Altijd dezelfde en altijd gesteund door de professionele mensenrechtenbedrijfjes.
  Mochten alle andere echte Belgen ook eens massaal klacht neerleggen tegen dat altijd klagende paar duizend dat wij ook eens recht hebben op Mensenrechten, waarvan de eersten zijn: vrijheid van mening, handelen, bewegen, schrijven, en recht op bescherming, veiligheid, …
  Loop maar eens een dagje rond in Brussel of enkele andere multiculturele disneylandjes,
  de beledigingen en agressieve handelingen van bepaalde o zo lieve fanatiekers tegen de normale Belg, man of vrouw, zijn niet meer te tellen.

  • Nu voel ik mij echt gebelgd, hoor!
   Straks ga ik nog denken dat ik ‘n “echte” en “normale” belg ben.
   Van deze beproevingen, verlos ons heer…

   • @ Ropie,

    ja maar, Ropie, er lopen toch al heel wat ‘echte’ en ‘normale’ Belgen rond dank zij de grote naturalisatie en nationaliteit keuze. Het is niet mijn schuld dat jij en ik daar niet bij horen. We zullen onze beproevingen nog een tijdje moeten ondergaan want ons werd de nationaliteit keuze niet gegund.

Reacties zijn gesloten.