Hoe diep kan het mensdom zakken?

Als het onderstaand wetsvoorstel – Maryland Senate Bill 669 – goedgekeurd wordt, dan wordt abortus uitgebreid tot 28 dagen na de geboorte. Een straf – of zelfs een onderzoek naar het voortijdig overlijden van een baby – wordt daarmee uitgesloten.

Een wetsontwerp in de Senaat van Maryland zou het mogelijk maken om baby’s te laten sterven tot 28 dagen na de geboorte, volgens de analyse van een pro-life advocate. Senate Bill 669 staat ook bekend als de Pregnant Person’s Freedom Act of 2022. De problemen gaan dieper dan het gebruik van het woke-correcte ‘persoon‘ in plaats van adequaat te verwijzen naar levende vrouwen van vlees en bloed en geest, toekomstige mama’s, die baby’s krijgen. Het uitsluitend vermelden van zwangere ‘vrouwen’ is immers een discriminatie van alle andere al dan niet ingebeelde geslachten.

Het wetsontwerp toont aan hoe ver linkse advocaten bereid zijn te gaan. Inderdaad, niet alleen mag men met het wetsvoorstel een kindje volkomen legaal laten sterven – verhongeren, gebrek aan zorg zoals het niet toedienen van intraveneuze voeding, zuurstof, medicatie – maar wordt onderzoek n.a.v. het overlijden verboden. We citeren:

“If passed, Maryland Senate Bill 669 would disallow any penalty—or even investigation—into early infant deaths. It prohibits the investigation of a “perinatal death related to a failure to act.” Perinatal is defined as the period between the 22nd week and 28 days postpartum. It is sometimes defined as extending to the first-year postpartum.”

In verstaanbare taal. De tekst van het wetsvoorstel legaliseert de bewuste beslissing om een kind te laten sterven. Spontane miskramen na 22 weken zijn eerder zeldzaam en zelden het voorwerp van onderzoek wegens “het niet ingrijpen”. Bijgevolg zal de wet de opzettelijke babydoding door verwaarlozing legaliseren. En, alsof dat nog niet erg genoeg is, verbiedt het bovendien eender welk onderzoek naar prenatale dood en geeft het de persoon in kwestie het recht naar de rechtbank te stappen, klacht in te dienen, financiële genoegdoening te eisen tegen een mogelijke onderzoeker van de dood van de baby wegens verwaarlozing, i.e. geen voeding verstrekken en/of niet ingrijpen bij medische problemen.

M.a.w. de dader krijgt bescherming, het slachtoffer niet.

Maryland is niet de enige VSA-staat die dergelijke radicale pro-abortus voorstellen wil overwegen. De voormalige gouverneur van Virginia, Ralph Northam, stelde zelfs voor dat een baby dat bij een abortus overleefde – pijnloos in leven zou gehouden worden (“keeping it comfortable “) – tot de arts en de moeder zouden beslissen of het kind in leven mag blijven. Men kan het vergelijken met een hersendode patiënt die men met de hulp van apparaten in leven houdt tot zijn organen kunnen geoogst worden voor transplantaties. Hoe de partij van de Amerikaanse president Biden hierover denkt? 44 van de 47 Democratische senaatsleden hielden een federaal wetsvoorstel tegen dat het doden van een kindje, dat genoeg levenslust en kracht had om zelfs een abortus te overleven, onwettig zou verklaren. M.a.w. zij zagen er geen graten in dat het kindje alsnog zou vermoord worden. Op wettige wijze dan. Alsof bij de aankoop van een hond tegelijkertijd een tegoedbon voor het laten inslapen inbegrepen is.

In het Oude Rome werden kinderen niet als menselijke wezens beschouwd. Vaders hadden zelfs het recht hun kinderen te doden. De praktijk van expositio – de ongewenste kinderen gewoon ergens achter laten om ze te laten sterven (of “gered” te worden en slaaf te worden) werd algemeen toegepast. Het christendom bracht daar verandering in en benadrukte de waarde van elk kind. Christenen maakten het ondenkbaar dat de maatschappij de meest kwetsbaren, de kinderen, zou in de steek laten.

Het Maryland-wetsvoorstel wil de moderne versie van expositio legaliseren: het doden van ongewenste kinderen door hen in de steek te laten.

En dan wordt er steeds weer getoeterd over de wapenwetten in de VSA… die verantwoordelijk geacht worden voor vele dodelijke slachtoffers.

Als de VSA nog eens van leer trekken over “mensenrechten”, denk dan aan het onmenselijk wetsvoorstel van Maryland.

‘Baby’s zouden 28 dagen ná de geboorte gedood… | Stirezo Pro Life

https://wng.org/opinions/modern-day-infanticide-in-maryland-1648465823

1 gedachte op “Hoe diep kan het mensdom zakken?

  1. ONMENSELIJKHEID DOET ZIJN INTREDE. HOE VER KAN MEN AFGLIJDEN VAN EEN MENSWAARDIG LEVEN. BAH

Reacties zijn gesloten.