Hoe behoud ik mijn gezond verstand?

Word bouwvakker, elektrieker, bakker, tomatenteler… maar ga in geen geval naar een hogeschool of universiteit!

… Op de universiteiten wordt de greep van het centraal bestuur op het onderwijs en onderzoek versterkt door de centrale toewijzing van onderzoeksgeld via NWO en door Europese onderzoeksbeurzen. Managers gaan zich nu ook bezighouden met de inhoud van onderwijs, een taak die vroeger aan leerstoelhouders was toevertrouwd. Op vrijwel alle universiteiten zijn ‘diversity officers’ aangesteld die er op moeten toezien dat op de literatuurlijsten geen racistische of seksistische boeken staan. Overal worden werkgroepen opgericht waarin docenten en studenten gezamenlijk ten strijde trekken om het hele curriculum te ‘dekoloniseren’…

Uit: Op de universiteit is geen plaats meer voor politieke diversiteit

Niet overtuigd? Prevel zoals bij de ‘wanneer-moet-men-bidden-vraag’ in de catechismus telkens weer: mea culpa, mea maxima culpa, neem hierbij de passende houding op één knie aan en herhaal:“We moeten de manier waarop we omgaan met racisme en intersectionele discriminatie veranderen.”