Het www-spionnencentrum gaat in overdrive

Van ‘aanstootgevende’ beelden naar historische kunstobjecten. Van Zwarte Piet naar Trump. Van Trump naar kritische partijen in Europa.

Image

Over het machtsmisbruik der high-tech reuzen schreef Tom Vandendriessche in november in ‘Facebook en Google ondermijnen democratie’ o.a. het volgende:

… Bij elke technologische innovatie hebben machthebbers geprobeerd burgers tegen te houden hun recht op vrije meningsuiting te benutten. De boekdrukkunst werd geconfronteerd met de Index Librorum Prohibitorum van de Kerk. De radio werd geconfronteerd met verplichte licenties en restricties. Idem voor de televisie. Tot de komst van VTM in 1989 was er bijvoorbeeld een staatsmonopolie op televisie in België…

… De machthebbers beweerden dat via allerhande ‘nepnieuws’ op sociale media burgers gemanipuleerd werden waardoor ze verkiezingen verloren. Dit is een mythe waarvoor geen enkel bewijs bestaat. Nepnieuws bestaat natuurlijk wel, en dat wordt door het vrij debat en de vrije informatiegaring weerlegd…

… Het eigenaarschap van de informatie en dus ook de censuur is echter verschoven van de wetgever naar private bedrijven. Het zijn zij die nu censureren los van de wetgever. Big Tech-bedrijven zoals Facebook, Google, Twitter, etc. zijn cruciaal in de hedendaagse informatiestromen tussen burgers en hun volksvertegenwoordigers. Ze zijn een platform. Net zoals het internet zelf zijn internetmultinationals niet verantwoordelijk voor wat erop staat. Als strafbare zaken gepubliceerd worden op een website bijvoorbeeld, dan treedt de staat op, daardoor gemandateerd en gelegitimeerd door de wetgever. Maar nu treden de internetmultinationals in de plaats van die wetgever op…

… De monopoliepositie van deze internetmultinationals en de wijze waarop ze ermee omgaan bedreigt steeds meer onze vrijheden, de normale marktwerking en dus onze democratie. De Europese Unie heeft alle instrumenten om op te treden. Waar wachten ze op?…

Het Vlaams Belang start officieel een eigen Telegram-kanaal.