Het was maar om te lachen…

Volgens Le Figaro heeft de EU de daadkrachtige taal – hou me tegen of... – duchtig bijgeschroefd.  De strijd tegen de mensensmokkelaars – tegen de  illegale immigratie moet er niet gestreden worden – zou zich slechts beperken tot een ‘maritiem’ ingrijpen.  Op de Libische stranden kan iedereen zich vrij bewegen zonder risico dat er een EU-raket het zand doet opstuiven.  Ook zou de vernietiging van de smokkelaarsvaartuigen niet meer op de agenda staan.

Wat gaan ze daar dan wel doen?  Lees even mee:

“La force de l’UE «devra contribuer à démanteler le modèle économique (du trafic), grâce à un effort systématique pour identifier, capturer et disposer des bateaux et/ou des équipements utilisés par les passeurs et les trafiquants», indique le texte obtenu par Le Figaro. Il n’est plus explicitement question de «détruire» les embarcations, ni de frapper des installations à terre, sur la côte libyenne, comme envisagé dans les premières discussions entre capitales.”

De verenigde EU-krachten “moeten bijdragen tot de ontmanteling van het economisch systeem (vervoer illegalen), dankzij een systematische inzet om de door de smokkelaars en co gebruikte boten en/of materiaal te identificeren en in beslag te nemen” (Figaro)

Er is geen uitdrukkelijke sprake meer van de “vernietiging” der vaartuigen, noch van een aanval op installaties op het grondgebied aan de Libische kust, zoals na de eerste gesprekken medegedeeld werd.

De redenen voor het ter plaatse trappelen rusten:

1.  Men heeft voor deze militaire operatie, met de naam EUNAVFOR MED,  de goedkeuring nodig van de Veiligheidsraad als men wil optreden binnen de Libische territoriale wateren.  Rusland heeft te kennen gegeven de vernietiging van burgervaartuigen niet te zullen goedkeuren.  Oef, de EU kan Poetin weer als dwarsligger verketteren.

2.  De tweede bezorgdheid, weliswaar minder ‘expliciet’,  is het risico op een escalatie.  Het is niet ondenkbaar dat bij een militair ingrijpen tegen de mensensmokkelaars hun Libische vriendjes – een zwaar bewapend zootje ongeregeld – voor nog meer onheil zouden kunnen zorgen.  De buurlanden, Tunesië en Egypte, zijn bezorgd dat de vonk naar hun momenteel min of meer rustige landen kan overslaan.  En de VSA zouden de EU voorzichtig duidelijk gemaakt hebben dat ze met vuur zouden spelen…

Nochtans is de oplossing heel eenvoudig: grenzen toe.  Asielaanvragen indienen bij de consulaire diensten in de landen van herkomst.  Wie toch in een boot stapt, moet zich realiseren dat hij kan verdrinken.  Het voorbeeld van de Australiërs volgen.

In 't verzet frontex ferryFrontex moet de grenzen bewaken tegen indringers.  Bewaken.  De marineschepen moeten onze grenzen verdedigen.  Verdedigen.
De EU moet de EU-burgers vertegenwoordigen.  Het Avondland bewaren voor de toekomst.  Onze cultuur en waarden veilig stellen.  Niet de beschermengel spelen van tafelschuimers en geboefte.

FT

3 gedachten over “Het was maar om te lachen…

 1. De vernietiging van de smokkelaarsvaartuigen kan zeker doorgaan, vooral die van de duitse marine, duitse privésmokkelaarsboten, Ijslandse, Amerikaanse, en AzG schepen.

 2. Het zijn de VSA en de EUSSR die medeverantwoordelijk zijn voor de chaos in het Midden Oost en Afrika. Een der doelstellingen hiervan was o.a. ons te overspoelen met vreemdelingen, wat intussen volop aan het gebeuren is. (cfr het scenario van Le Camp des Saints van Jean Raspail). De “mededaders” gaan nu het probleem aanpakken, dat ze zelf mede hebben veroorzaakt!! Het enige waar men nu mee bezig is, bestaat erin de “indruk” te geven dat men iets zou gaan doen!!! De EUSSR heeft ten andere helemaal niet de bedoeling het probleem ten gronde aan te pakken.
  Deze “vreemdelingeninvasies” passen volledig in het Coudenhove Kalergi plan .
  Voor een grondiger analyse ervan :zie bruggetje :
  http://www.theeuroprobe.org/2013-044-couden/
  Ik citeer de laatste paragraaf uit deze tekst met een analyse van Coudenhove Kalergi zelf :
  “Translator’s note:
  Although the reasons due to which Kalergi made the choices he made are of no particular interest to us, we will try to answer a question that will surely our readers have already asked: Why a European aristocrat with Flemish, Polish, Greek-Byzantine roots and even with some samurai blood in his veins (from his mother) was such a body planed and organised in the hands of dark forces? The reasons, in our opinion, are multiple, idiosyncratic, psychological and … women.
  We therefore observe a personality with strong snobbish attitudes, arrogance, and, allow me the term, “degenerate elitism.” Also, the fact that his mother was Asian, perhaps created internal conflicts and frustrations, something that can happen to people with such temperament. But the most decisive factor must have been the “proper teenager”, which incidentally of course, was beside him, and became his first woman (at age 13): The Jewess Ida Roland, who would later become a famous actress.
  EUROPEAN COUNCIL:
  Van Rompuy won the Coudenhove-Kalergi prize for the biggest contribution to White European genocide and enslavement..(=einde citaat).
  Coudenhove Kalergi was dus, gezegd in een duidelijke taal , een bastaard; gekenmerkt door een :”degenerate elitism.”.
  Gezien de leeftijd van zijn eerste vrouw, 13 jaar, zou hij nu ook omschreven kunnen worden als een “pedofiel…”.
  Naar zo een individu is dus een EUSSR prijs genoemd en toegekend o.a. aan Herman Van Rompuy!!!(in verwijs naar de laatste zin van het voormelde citaat).
  Coudenhove Kalergi kan dan ook de vergelijking doorstaan met Lord Iyvwood uit het boek “The FLying Inn” van Chesterton.
  Op de webstek van Hartgeld rubriek Europa verscheen er op 18.05.2015 een commentaar die veelzeggend is :
  [10:15] Leser-Kommentar-DE zum blauen TB-Kommentar:
  “Das ist die moderne Kriegsführung der USA durch Korruption und einen Vasallenstaat wie Deutschland ganz Europa aufs Eis zu führen und zugleich “geopolitical design” in Verbindung mit den durch den “Arabischen Frühling” generierten Flüchtlingshorden und dem Druck auf die EU diese aufzunehmen und Hetze gegen Russland. Unsere europäsichen Politiker sind USA-gläubig genug daß sie ihre Länder den undurchschaubaren Interessen der USA auslieferten. Nicht nur daß die europäischen Wirtschaften durch diesen Clou namens EU zerstört wurden – nein, auch durch die Hoheit der EU über die nationalen Interessen europ.
  Länder wurden die produzierenden Gesellschaften und sozialsysteme geschwächt und werden an den Rand eines Bürgerkriegs geführt. Die USA geht im Prinzip so vor: sie inszeniert und provoziert Krisenherde und wartet ab bis der Zustand erreicht ist aus welchem sie die meisten Vorteile für sich herausziehen kann. Nach dem Motto “wenn sich zwei streiten, freut sich der dritte (USA)”.(einde citaat).
  Uit dit artikel blijkt dat Duitsland maar ook de EUSSR vazalstaten zijn van de VSA.
  In feite dient men, in plaats van de VSA, te lezen : van de NWO(met de banksters mafia’s van The City en Wallstreet).
  Europa is nu het slagveld ..zoals Vlaanderen dit al eeuwen is.
  zie bruggetje :
  http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/05/18/usa-gegen-russland-europaeer-verlieren-die-kontrolle-ueber-ihren-kontinent/
  We worden verraden en verkocht door de pseudo-elites in elk land, en daarboven staat dan nog de EUSSR om de klus dan helemaal af te maken.
  Zoals reeds voorspeld in de Perestroika Deception, moet en zal de EUSSR afglijden van naar een communistisch dictatuur.
  De opzettelijke uitgelokte financiële en economische crisis via de “euro” past daar ook in.
  Er zijn dan ook gelijkenissen met de crash van Wallstreet van 1929 in de VSA, en de “New Deal” die er op gevolgd is.
  Over dit New Deal en de rol ervan in de NWO zie analyse :
  http://www.blacklistednews.com/The_New_Deal_built_the_New_World_Order/43989/0/38/38/Y/M.html
  Bekijk ook de foto !!!
  Een citaat :
  “When FDR’s close advisor Douglas said: “The present pseudo-planned economy leads relentlessly into the complete autocracy and tyranny of the Collectivist State”, it was one of the few honest statement made during the New Deal. (=einde citaat).
  Op basis van de voormelde analyse(in één zin) zijn we momenteel via de EUSSR volop op weg naar een “communistisch-marxistisch-socialistisch” systeem.
  Hiervoor dient dan wel eerst de bevolking vervangen te worden door een geïmporteerde soort cfr het Coudenhove Kalergi plan.
  Waarop wacht men dan in rechtse en nationalistisch middens om de verborgen agenda’s op tafel te gooien en de maskers af te rukken???
  Elke genezing van een ziekte begint steeds met een juiste en volledige diagnose!!

 3. En dat D dit gaat goedkeuren is al helemaal een grap: zij willen juist méér immigranten, bij voorkeur moslims.

Reacties zijn gesloten.