Het tijdperk der straffeloosheid

Westerse legers doodden in Afghanistan duizenden burgers en begingen oorlogsmisdaden. Zonder inzicht of berouw tot de uiteindelijke terugtrekking volgde.

Met de definitieve terugtrekking – vandaag? – van westerse troepen uit Afghanistan , zal ook een einde komen aan twee decennia dodelijke westerse aanvallen op burgers en westerse oorlogsmisdaden in de Hindoekoesj. Tot de datum van het terugtrekkingsakkoord tussen de VSA en de Taliban in februari 2020 kwamen volgens VN-cijfers jaarlijks honderden burgers om het leven (minstens 559 in 2019). Talloze toevallige “verkeerde tijd-verkeerde plaats” slachtoffers werden gedood door Amerikaanse drone-aanvallen. Volgens documenten verstrekt door een klokkenluider was slechts één op de tien droneslachtoffers een “doelwit” van het Amerikaanse leger. Informatie, nodig voor de drone-aanvallen, werd ook door Duitse autoriteiten aan het Amerikaanse leger verstrekt; evenals de informatie die moest leiden tot de ontvoering en foltering van verdachten door de CIA. Australische “speciale eenheden” begingen moorden op weerloze burgers als inwijdingsritueel – en doen het nog tot op de datum van vandaag.

De westerse strijdkrachten, die nu – waarschijnlijk definitief – uit Afghanistan vertrekken hebben bij hun operaties in de Hindoekoesj tot op het einde regelmatig een hoog aantal burgers om het leven gebracht. De slachtofferstatistieken van de VN geven weer dat van de 3804 burgers, wier dood door oorlogsoperaties in 2018 veroorzaakt werd, minstens 1185 voor rekening van de diverse buitenlandse legereenheden waren die aan de zijde van de Kaboelse regering streden. 406 van hen kwamen door acties van westerse militairen om het leven. In 2019 steeg het aantal burgerslachtoffers door westerse militairen op minstens 559; pas na het VSA-Taliban terugtrekkingsverdrag van februari 2020 daalde het aantal doden.

Keer op keer hebben westerse strijdkrachten luchtaanvallen uitgevoerd die pas aandacht kregen in de wereldpers toen het aantal slachtoffers flagrant toenam. In juni 2007 bv. kwamen bij een luchtaanval in de provincie Helmand, één uit een lange reeks bombardementen, 80 mensen om het leven, de meesten van hen gewone burgers. (1) Op 5 mei 2019 stierven bij een Amerikaans bombardement op vermeende drugslaboratoria minstens 30, waarschijnlijk 60 of meer burgers. Terwijl de VSA verkondigden dat het om de Taliban ging, betreurden de VN de dood van burgers, arbeiders, vrouwen en kinderen. (2)

De lijst is lang. Met o.a. het doelgerichte bombardement op een groot aantal burgers, waarvoor op 4.9.2009 de Duitse Oberst Georg Klein het bevel gaf. Het regende bommen op honderden mensen die zich in de buurt van een vastgereden tankvrachtwagen bevonden om benzine voor hun gezinnen op te vangen. Meer dan 100 burgers stierven. Klein had de luchtaanval ondanks uitdrukkelijke waarschuwingen van Amerikaanse piloten bevolen, die erop gewezen hadden dat het niet om terroristen/oproerkraaiers ging. (3)

Buiten de luchtaanvallen werden burgers dikwijls het slachtoffer van “special forces”, speciale eenheden, meestal Amerikaanse, acties. Recent nog berichtte militair historicus Sönke Neitzel, voorzien van omvangrijk bewijsmateriaal, over een buitengewoon hoog aantal burgerslachtoffers. We citeren: “Als bij operaties der Amerikaanse speciale eenheden burgers omkwamen – met 3-cijfers aantallen – dan accepteerde men dat gewoon” (4) Ook de Duitse KSK (Deutsche Kommando Spezialkräfte) lieten zich niet onbetuigd. Hoeveel burgerslachtoffers zij voor hun rekening namen wordt geheim gehouden.

De Amerikaanse drone-aanvallen eisten ook talrijke burgerslachtoffers – deze werden vooral door de Amerikaanse president Obama uitgebreid. Het Londense Bureau of Investigative Journalism, dat de drone-aanvallen sinds jaren systematisch analyseert, telde voor Afghanistan intussen meer dan 13.000 dergelijke aanvallen. Het aantal dodelijke slachtoffers wordt ergens tussen 4.100 en meer dan 10.000 geschat, het aantal burgerslachtoffers ergens tussen 300 tot 900. (5)

Volgens onderzoek van de online-webstek The Intercept is dit getal te laag. The Intercept berekende reeds in oktober 2015 – gestaafd door documenten verstrekt door een klokkenluider – dat er bij een Amerikaanse drone-aanvalscampagne (januari 2012 – februari 2013) meer dan 200 slachtoffers vielen; op de Amerikaanse lijsten werden er slechts over 35 gewag gemaakt.

Tijdens een periode van vijf maanden lag het aantal doden, die ongepland met drones omgebracht werden, bij bijna 90%. (6) Daniel Hale, de klokkenluider, die inzicht verschafte in de Amerikaanse drone-moorden, werd in juni tot een gevangenisstraf van 3 jaar en 9 maanden veroordeeld. (7) Info ter voorbereiding van drone-aanvallen (gsm, radio-verkeer van verdachten) werd ook via Duitsers doorgegeven aan de Amerikanen waardoor Duitsland betrokken is bij de VSA-dronemoorden (8).

Bovenop het hoge aantal burgerslachtoffers in het kader van oorlogsoperaties komen doelgerichte moorden zonder enige aanleiding. Een in de herfst 2020 gepubliceerd onderzoeksverslag toont aan dat leden van een Australische speciale eenheid minstens 39 Afghanen willekeurig doodden. Op een video wordt bv. getoond hoe een Australische soldaat een weerloze in een graanveld liggende Afghaanse burger met drie schoten op korte afstand neerknalde. Volgens het onderzoeksverslag handelde het bij deze moordpartijen op onbewapende burgers buiten enig strijdgewoel om een doopritueel, waarmee nieuwe leden van de Australische speciale eenheid hun veronderstelde geschiktheid als soldaat moesten bewijzen. Deze praktijk werd “blooding” genoemd. (9)

Ook Amerikaanse soldaten werden van deze praktijken buiten het strijdgewoel beschuldigd. Sönke Neitzel berichtte dat “zelfs doorwinterde soldaten van het KSK geschokt waren toen Amerikaanse soldaten nonchalant vertelden hoe zij gevangen genomen Taliban executeerden”. (10) Ook van moorden door Britse speciale eenheden op Afghaanse burgers zijn bewijzen voorhanden. (11) Deze willekeurige moorden hadden quasi nooit gevolgen voor de westerse soldaten.

Quasi nooit onderzocht en steeds straffeloos zijn tenslotte de talloze ontvoeringen van verdachten in foltergevangenissen in het kader van de “oorlog tegen terrorisme” sinds de herfst 2001. Ook in Afghanistan een gangbare praktijk, waar personen – terecht of onterecht – van jihadistische terreuractiviteiten beschuldigd werden, opgepakt, in vergeetkerkers opgesloten en gefolterd werden. Volgens dossiers van het Internationaal Strafhof kan bij minimum 54 personen duidelijk bewezen worden dat leden van de Amerikaanse strijdkrachten in Afghanistan hen folterden, mishandelden en eveneens seksueel geweld op hen uitoefenden. Dezelfde bewezen misdaden op 24 personen werden volgens het Strafhof ook door CIA-medewerkers begaan. (12) In minstens één geval is ook Duitsland betrokken: Duitsers leverden de VSA niet slechts informatie, die tot de ontvoering en hechtenis van Duitse staatsburgers leidden. Medewerkers van verschillende Duitse geheime diensten (Bundesnachrichtendienst, Verfassungsschutz) en politie (Bundeskriminalamt) verhoorden ontvoerde gevangenen in Afghaanse folterkerkers, waaronder Khaled el-Masri uit Ulm (13) en Ahmad S uit Hamburg (14). Murat Kurnaz uit Bremen stelde dat hij niet slechts in een VSA-kamp in Kandahar vastgehouden en gefolterd werd, maar ook door KSK-soldaten geslagen – beschuldigingen die de Duitse regering van de hand wees. Neutralere getuigen bevestigen Kurnaz’ versie. (15)

Vertaald uit het Duits en voorzien van beeldmateriaal door onze redactie, genummerde verwijzingen bij origineel artikel: Die Ära der StraflosigkeitGERMAN-FOREIGN-POLICY.com

Afsluitend: wij willen met dit artikel geen lans breken voor de Taliban, of voor andere moslimextremisten. Wij wilden slechts een andere kant van het verhaal brengen, de dagelijkse nieuwsberichten nuanceren en aantonen dat westerse landen niets te zoeken, te beslissen, op te dringen hebben in andere culturen en dat we ons niet mogen laten meesleuren in de Amerikaanse overheersingsdrang. Het is het land van de Afghanen. Dat ze er hun plan mee trekken.

2 gedachten over “Het tijdperk der straffeloosheid

  1. Andere oorlogsmisdadigers worden voor dezelfde daden terecht aan de schandpaal genageld. Waarom verzwijgt men dit ?

Reacties zijn gesloten.