Het Spionnencentrum bestaat nog

Lezer Raymond vroeg zich af of het CGKR nog bestaat.  Ja, hoor, wees gerust.  Volgens onze informatie zijn ze bezig met een belangrijk onderzoek, waarbij Obama’s ongerustheid over Syrische chemische wapens in het niet valt.

Werden wij, zijn wij, zullen wij, worden onze kinderen en kleinkinderen besmet met de erfzonde ‘rassendiscriminatie’ door en met de populaire tekenfilmen van Walt Disney?

 

 

 

5 gedachten over “Het Spionnencentrum bestaat nog

 1. Waaaat !!! heb ik goed begrepen ? beschikt het CGKR nu over chemische wapens om het racisme uit te roeien . Heeft Bert Anciaux zijn wetsvoorstel er dan toch doorgekregen !!

 2. ..maar een in een andere vorm gegoten…, lees:

  DE MOED ZOU JE WERKELIJK IN DE SCHOENEN ZAKKEN. Gelukkig zijn wij al “bejaard”, maar onze kinderen en kleinkinderen…die zullen het geweten hebben. De islam, het sluipend gif !
  (Door: Michael Mannheimer)

  Europa wordt door de islam opgevreten. Waren er in 1945 nog in totaal 600.000 moslims in Europa, nu zijn dat er al meer dan 50 miljoen. In het Verdrag van Lissabon heeft Europa zich ertoe verplicht om nog eens 50-100 miljoen moslims Europa binnen te laten. Tot uiterlijk 2050. Overwegend uit de Noord-Afrikaanse landen. Maar steeds meer ook uit de ten zuiden van de Sahara gelegen gebieden van het zogenaamde zwarte Afrika. 90% van alle sinds de jaren-90 van de vorige eeuw naar Europa gekomen immigranten is moslim.

  In Zuid-Frankrijk staan inmiddels meer moskeeën dan kerken. 30% van de mensen in Frankrijk tot 20 jaar zijn moslims. In Nice en Parijs bedraagt hun aandeel nu al 45%. In 2027 zal 20% van de Franse bevolking islamitisch zijn. Uiterlijk in 2050 zal Frankrijk een islamitische republiek zijn. In Nederland zal in 2025 de helft van de Nederlandse bevolking islamitisch zijn. In Engeland nam de islamitische bevolking de afgelopen jaar met het dertigvoudige van 82.000 naar 2,5 miljoen toe. Intussen staan er meer dan 1000 moskeeën – veel van hen waren vroeger kerken. In België was in het jaar 2010 al 25% van de totale bevolking moslim. 50% van alle Belgische zuigelingen is u al moslim.

  Gemiddeld iedere tien jaar verdubbelt het aantal moslims in de Europese landen. Bij een klein numeriek begingetal is dat geen probleem. Maar als het begingetal tot meer dan 1 miljoen is toegenomen (en dit is in bijna alle landen al het geval), is de “wet van het grote aantal” van de bevolkingswetenschapper Birg van toepassing: in enkele decennia kan zo´n toenemende populatie van de autochtone bevolking een minderheid in het eigen land maken en deze uiteindelijk volledig verdringen. Deze wet wordt pas duidelijk als je de situatie in Duitsland in beschouwing neemt:

  In tegenstelling tot de officiële cijfers leven er in Duitsland nu al 8-13 miljoen moslims. In 2020 zullen dat 20 miljoen zijn en in 2030 al 40 miljoen. Het Islaminstituut in het Duitse Soest houdt rekening met 51,72 miljoen moslims in het jaar 2045 in Duitsland, gebaseerd op de huidige demografische omstandigheden. Met deze cijfers houden de islamitische functionarissen (bijvoorbeeld van de Centrale raad van de moslims) nu al rekening. Uiterlijk in 2040 willen zij een islamitische bondskanselier leveren en uiterlijk 2050 is het de bedoeling om van de Duitse grondwet een islamitische grondwet te maken. Alleen met behulp van de dan al te vermoeden twee derde meerderheid aan islamitische parlementariërs zou deze machtsovername door de islam denkbaar zijn – zonder dat er ook maar een schot gelost zou hoeven worden.

  De genocide op de Europese cultuur

  In het kader van de sinds de jaren-60 van de 20e eeuw tot op de dag van vandaag onverminderd voortdurende immigratie – jaarlijks komen er ongeveer 1 miljoen extra islamitische immigranten naar Europa – vinden ook hun uit hun oorspronkelijke landen van herkomst meegebrachte culturele gewoontes meer en meer opgang. De uit de islamitische cultuurkring immigrerende migranten nemen oeroude patriarchale sociale patronen en denkpatronen met zich mee. Hun vrouwen worden veel vaker geslagen dan in de rest van Europa. In de vrouwenhuizen van de grote Europese steden bedraagt het aandeel van de daar toevlucht zoekende islamitische vrouwen tussen de 40 en de 80% – bij slechts 3-10% aandeel van moslims in de landen van Europa. Polygamie en versluiering van vrouwen bepaalden in toenemende mate het straatbeeld van de grote Europese steden. Duizenden moskeeën schieten als paddenstoelen uit de grond. Complete stadsdelen verloren hun oorspronkelijke Europese gezicht. Overal vormden zich parallelsamenlevingen, waarin de eigen wetten heersten.

  Alleen al in Frankrijk bestaan honderden zogenaamde “No-Go-Areas”, stadsdelen, waarin geen autochtone Fransman zich meer zou wagen en waar in veel gevallen zelfs de brandweer alleen nog met politiebescherming zijn werk kan uitvoeren. Nauwelijks anders zijn de toestanden in Nederland, Zweden, Denemarken en Noorwegen. Die landen laten een golf van verkrachtingen zien, die nog nooit eerder in hun geschiedenis heeft plaatsgevonden. De slachtoffers zijn meestal autochtone meisjes en jonge vrouwen. De daders meestal islamitische migranten. De media houden zich steeds meer aan de aan zichzelf opgelegde censuur en noemen zulke overvallen met “migratieachtergrond” – politiek correct – alleen nog in zo´n gecodeerde vorm, dat de lezer geen informatie meer over de etnische en religieuze achtergrond van de daders krijgt.

  De jammerlijke figuur van de intellectuele elites van Europa

  Europa´s intellectuelen, die zoals gebruikelijk iedere handeling van schending van de mensenrechten van de kant van het Westen graag en meedogenloos aan de kaak stellen, blijken gezien de dagelijkse schendingen van de mensenrechten door islamitische migranten merkwaardig blind en verbazingwekkend begripvol te zijn. Deze schendingen werden zelfs door de islam gedekt of ondersteund, dan nog werden onder het schijnargument van “godsdienstvrijheid” bijna ongelooflijke zaken politiek correct geduld en “begrepen”. Meer nog: er bestaan duidelijke aanwijzingen dat door migranten gepleegde delicten als gevolg van een zelfcensuur van de media ergens op een moeilijk te vinden plaats of zelfs helemaal niet meer genoemd worden. Het belangrijkste argument van de redacties is, dat men migranten tegen de volkswoede zou willen beschermen – een argument, dat bij nader inzien tegelijkertijd twijfelachtig en leugenachtig blijkt te zijn. Twijfelachtig, omdat het een overtreding is van het centrale principe van de informatieplicht van een vrije pers. Leugenachtig, omdat de motivering opvallen selectief is: zo taboeloos er over de eigen samenlevingen wordt bericht, zo begripvol en zachtaardig zijn de berichten over landen en religies die men denkt in bescherming te moeten nemen.

  Zoals vele media ooit linkse cultfiguren als Stalin, Mao, Che Guevara en Fidel Castro bejubelden en hun moorddadige handelen bagatelliseerden, doen ze dit nu bij het thema islam. Meer nog: tegenover de onverholen machtsaanspraken en de dagelijks toenemende aanvallen van de moslims op de fundamentele principes van onze cultuur en onze rechtstaat wordt het gedrag van de meeste Europese elites en het grootste deel van het Europese establishment gekenmerkt door lafheid en een bijna hondse onderworpenheid.

  Alleen al de persoon Mohammed zou genoeg aanleiding bieden voor een groot aantal kritisch-analytische berichten. Zijn relatie tot vrouwen, zijn seksuele contact met kinderen, zijn moordbevelen tegenover critici en afvalligen van de islam, zijn oorlogen tegen “ongelovigen”. Stof genoeg voor tientallen jaren. Wat betreft hun eufemistische en schandalig onrealistische berichtgeving over de islam, hun lafheid om deze religie als totalitair, mensverachtend en wereldveroverend te herkennen, faalt het overgrote deel van de media opnieuw. Het waarderelativisme, waartoe talrijke journalisten, politici en goedmenschen zich bewust of onbewust verplicht hebben, schijnt hun analytische denkvermogen wat betreft de islam als een drug verlamd te hebben. In een mengeling van onwetendheid, lafheid en stille sympathie voor een religie, die antiwesters, anti-Amerikaans en anti-Israëlisch ingesteld is, werken zij – gewild of niet – als welkome handlangers van de islam aan de demontage van hun eigen samenlevingen.

  Bron:

  http://michael-mannheimer.info/2013/09/16/23912/#more-23912

  Auteur: Michael Mannheimer

  Ingekort en vertaald uit het Duits.

  • 25% moslims reeds in Belgie? Daar geloof ik niks van. Bovendien hebben voorspellingen, op welk gebied ook, één zaak gemeen: ze komen zelden of nooit uit. Denk aan de aardopwarming.

  • Die invasies van zwarte moslims worden georganiseerd door Brussel via hun immigratiecentra (Newspeak: EU-vertegenwoordigingen) in Bamako en Benghazi. Ze moeten tenslotte hun eigen quota van 60 miljoen afrikanen tegen 2050 zien te halen. Zoveel moeten ze er ntl niet invoeren: 6 miljoen jongemannen is genoeg, de gezinshereniging en de beruchte afrikaanse vruchtbaarheid doen de rest. Merkwaardig is wel dat ook de NVA daarvoor gestemd heeft, via hun geit Frieda Brepoels dacht ik.

Reacties zijn gesloten.