Het leven in Duitsland door een Turkse migrantenbril

Turkse migranten hopen op een moslim meerderheid in Duitsland.

De Turkse migranten tonen meer en meer hun goede wil tot integratie (… voor zover Duitsland zich aanpast), maar de toenemende onverdraagzaamheid tegenover atheïsten en joden neemt toe.  Hun adagio blijft “Islam is de énige ware religie”.  62% der Turken in Duitsland voelt zich het beste in de nabijheid van Turken.
Dit bleek uit een representatieve studie van 300 blz uitgevoerd in 2012 door het enquêtebureau Info GmbH.  Daaruit bleek dat de islam een belangrijkere rol speelt dan in het verleden.  37% van de deelnemers is streng religieus, 9% noemt zich niet gelovig.  Het aantal streng-gelovigen is sinds 2010 gestegen.  44% bidt minstens één keer per dag.  34% houdt zich aan de voorgeschreven vijf bidtijden per dag.

Het hoogste percentage streng-gelovigen bevindt zich bij de jongste generatie, die een radicalere religieuze visie op de maatschappij ondersteunt.  De oudere Turken zijn nog aanhangers van het kemalisme.

Duitsland krijgt een betere beoordeling dan Turkije als het gaat om sociale zekerheid, levensstandaard, onderwijs en wetgeving.  Maar Turkije wordt als sympathieker, toleranter, mooier enz. ervaren.  45% zou wel ooit naar Turkije willen terugkeren.   Het sociale zekerheidssysteem verhindert echter een uittocht.  Vanaf het moment dat Turkije betere economische mogelijkheden biedt, zou daar verandering in kunnen komen.
Verontrustend is de tendens naar religieuze vooroordelen.  Bijna de helft (46%) wenst dat er in Duitsland ooit meer moslims dan christenen zullen wonen.  In 2010 was dit nog 33%.  Atheïsten zijn volgens 33% van de deelnemers minderwaardige wezens.  18% hebben deze mening over joden.

Welk land beschouwen ze als hun vaderland, hun heimat?

En wij, de Duitsers, de Nederlanders, de Fransen… zien onze heimat naar de knoppen gaan.  Waar mogen wij ons nog thuis voelen. Naar onze mening wordt niet gevraagd.

Die Welt

2 gedachten over “Het leven in Duitsland door een Turkse migrantenbril

 1. Na elke verkiezing dient men vast te stellen dat een meerderheid van de bevolking daar voor stemt en blijft stemmen!!!
  Een meerderheid stemt dus voor de eigen ondergang!!!
  Men moet dus de verantwoordelijk leggen waar ze uiteindelijk thuis hoort=bij de kiezer!!
  Al de rest is zever..!!
  Men zou dan ook beter een grondig wetenschappelijk onderzoek uitvoeren naar dit “zelfmoord-stemgedrag”= wie stemt voor wie, en vooral waarom???
  Het is pas dan dat men met kennis van zake zal kunnen oordelen en een strategie uitwerken om hier iets “pogen” aan te doen.
  Het zal echter niet makkelijk zijn aan een “klootjesvolk” iets duidelijk te maken wat het niet wil weten!!
  Ik kan hier verwijzen naar het volgende citaat :
  “It is difficult to get a man to understand something, when his salary depends upon his not understanding it.”
  – Upton Sinclair, 1935

Reacties zijn gesloten.