Het land b: waar criminelen zich thuis voelen

Strafuitvoering: zelfs gevaarlijke criminelen krijgen nu zekerheid van lakse aanpak

Vlaams Belang roept magistraten op om systematisch straffen boven de drie jaar uit te spreken

Het Vlaams Belang is allerminst enthousiast over de nieuwe regeling inzake thuisdetentie. Deze versoepelt immers in belangrijke matede gangbare praktijk. Bovendien worden de risico’s voor de slachtoffers en voor de samenleving heel wat groter dan vandaag.

We vergeleken de vorige omzendbrief van 25 juli 2008 met de nieuwe van 12 maart jl. en komen tot onthutsende vaststellingen. Tot 12 maart beschikte de gevangenisdirecteur over heel wat middelen om iemand die een effectieve gevangenisstraf tot drie jaar had opgelopen, in de cel te krijgen. In alle situaties werd immers een maatschappelijk onderzoek gevoerd waarbij niet alleen werd nagegaan of de veroordeelde in zijn onderhoud kon voorzien maar tevens of hij vluchtgevaarlijk was dan wel of er ‘tegenaanwijzingen’ bestonden, b.v. omdat er kans was op recidive of omdat de betrokkene een gewelddadig karakter had. Zo moest onder meer worden nagegaan of de veroordeelde een gevaar vormde voor de fysieke integriteit van familieleden of derden. Ook moest er uitdrukkelijk toestemming worden gegeven door de huisgenoten. Op basis van al deze gegevens kon de gevangenisdirecteur autonoom beslissen de enkelbandprocedure te weigeren.

Dit valt nu allemaal weg. Het elektronisch toezicht (dat maximaal één derde van de opgelegde straftijd beslaat) wordt nu een vast recht voor alle veroordeelden tot drie jaar cel, zelfs al gaat het om zeer ernstige feiten van fysiek of seksueel geweld, zoals aanrandingen, verkrachting, intrafamiliaal geweld, terreur van straatbendes, gewelddadige overvallen enzovoort.

De enige beperking die wordt gehandhaafd is dat de dader niet illegaal in het land mag zijn en dat het niet mag gaan om zwaar fysiek of seksueel geweld ten aanzien van minderjarigen (indien de effectieve celstraf meer dan één jaar bedraagt). En zelfs dan bestaat de mogelijkheid dat het elektronisch toezicht (na een maatschappelijk onderzoek) wordt toegekend door de administratie van het gevangeniswezen. Maar ook bij celstraffen tot één jaar voor seksueel misbruik van minderjarigen wordt het enkelbandregime de norm.

In antwoord op een mondelinge vraag die ondergetekende op 14 maart hierover aan de minister van Justitie stelde, erkende de minister dat er vandaag nog steeds zo’n duizend veroordeelden in de gevangenis zitten die een celstraf van minder dan drie jaar ondergaan en die daar echt wel thuis horen. Dit zal in de toekomst dus drastisch verminderen.
Het Vlaams Belang is ervan overtuigd dat van een daadwerkelijk uitgevoerde gevangenisstraf véél meer afschrikking uitgaat dan van een mild enkelbandregime, dat bovendien de ruimst mogelijke faciliteiten toelaat om de woning te verlaten. De lakse aanpak wordt met deze nieuwe omzendbrief tot norm verheven. Het Vlaams Belang roept alle magistraten op om systematisch straffen uit te spreken boven de drie jaar celstraf wanneer zij ervan overtuigd zijn dat een daadwerkelijk verblijf in de gevangenis gepast is.

Bart Laeremans
Senator VB

1 gedachte op “Het land b: waar criminelen zich thuis voelen

 1. Nil novem sub sole. Het is de perceptie die telt ( vraag het maar aan Verhfstd, je weet wel, de man die wapens wil leveren aan Al Qaeda in Syrie ) .
  De doorsnee B heeft er geen notie van wat er in / door en met justitie gebeurt of wat er mee in deze contreien bedoeld wordt.
  “Gaat en vermenigvuldigt U” of ” We laten de boel verjaren” of ” We zullen ze wel krijgen” ( al of niet op aandringen van bewindvoerders) of ” Pas op voor de volgende keer” etc. etc. zijn zowat de modus operandi binnen het gild van vrouwe Justitia.
  Onafgezien van hun politieke benoeming ( scheiding der machten weet U) ligt en blijft de bal toch liggen in het kamp der Wetstraat-gladiatoren, die het blijkbaar een hobby-sport vinden om wetteksten in elkaar te vijzen met haken en ogen.
  Dààr ligt het kalf gebonden.
  Maar zoals bij BREMS, hierboven reeds beschreven, is een IQ van 100 en een normaal fungerend verstand verschrikkelijk moeilijk te linken aan politiekers. Om zo meer de 100% slechte wil en de ontkenning van de feiten.
  Laat de revue eens passeren en vertel mij welke aas je bent tegen gekomen die ” Volk en Vaderland” heeft gediend zonder eerst uitdrukkelijk langs de kassa te passeren.
  Er zijn er natuurlijk wel enkele onbaatzuchtigen.
  Maar, De Gucht, Verhofstadt, Dehaene, Ouilfriede-Trois-Femmes en nog een paar andere goede zielen tellen niet mee. Zij deden het Pro Domo en Pro Deo.
  D’as niet hetzelfde als Pro Justitia of Pro Patria , houdt daar rekening mee !!!

Reacties zijn gesloten.