Het Krulkonijn wou erover nadenken hoe ze haar loon kon teruggeven

Put your money where your mouth is | PictureQuotes.com | Picture quotes, Quotes, Your mouth

Put your money where your mouth is

Beste collega’s van extreem links tot extreem rechts,

Er is veel te doen rond de lonen van politici. Het Brusselse parlementslid Jan Busselen (PVDA) woonde nog geen enkele vergadering bij, maar kreeg wel al 14.000 euro. De foto van zijn loonstrookje op Facebook werd bijna vijfduizend keer gedeeld.

“Niet alleen ik, maar alle parlementsleden hebben al duizenden euro’s verdiend zonder iets te doen”, aldus Busselen in gesprek met De Morgen (DM 1 juli).

Ik ben het niet eens dat parlementsleden het merendeel van hun loon aan de partij moeten afgeven, zoals Jan Busselen opperde. We leven niet in een communistisch regime. Maar ik heb er wél over nagedacht hoe ik het ‘onverdiend’ salaris van juni en juli kan ‘teruggeven’.

Ik heb me tot nu toe nooit schuldig gevoeld over mijn inkomsten. Maar nu stel ik vast dat dit loondebat toch in de kleren kruipt.

Ik begrijp dat mensen boos worden over de vergoedingen voor politici. Ik vind het ook moeilijk dat we als politieke nieuwkomers, naar mijn mening, nog onverdiende centen krijgen. Het klopt dat mensen hun jobs moeten opgeven om hun politiek mandaat op te nemen. Ook ondernemers als ik, moeten zich nu volop re-organiseren opdat niet alles zou stilvallen. Ook de campagne is, vooraleer verkozen te zijn, een grote individuele investering. Qua tijd, qua engagement, qua middelen.

In tegenstelling tot wat sommige politici laten uitschijnen toch voor alle duidelijkheid: als parlementslid word je niet betaald om “te zetelen”. Dat wordt in mijn partij (Open Vld) vanaf het begin heel expliciet meegegeven. Mocht dat de definitie zijn, dan maken we een grote fout. En ja, het zou zo moeten zijn dat vanaf de dag dat iemand verkozen is, men dossiers begint voor te bereiden, meer begint te studeren en met mensen, middenveld, actiegroepen,… gaat spreken.

Tijdens de jongste kiescampagnes werd het buikgevoel van onrechtvaardigheid rond te lage pensioenen en te hoge facturen voor de burgers volop aangewakkerd om het nadien strategisch in te zetten. Dit is goed voor politiek gewin op korte termijn, maar de samenleving heeft ook leiderschap nodig. Ik begrijp niet waarom net die politici en partijen nu stil blijven of geen actie ondernemen.

Ten gronde ben ik akkoord dat de vergoedingen van parlementsleden voorwerp van gesprek mogen zijn. Laten we nadenken over een aanvaardbaar loon waarmee iedereen in het parlement de burger voluit kan representeren en tegelijk zelf kan investeren in eigen opleiding en trajecten om nog sterker als parlementslid te kunnen strijden voor een rechtvaardige samenleving. Niet te hoog zodat het niet de verkeerde mensen aantrekt. Niet te laag zodat het de juiste mensen niet afstoot.

Meer dan drie keer zetelen in onze regeringen vind ik te lang. Politieke vernieuwing is me dierbaar. Anders krijgen nieuwe mensen en nieuwe inzichten te laat een kans om het verschil te maken.

Maar we kunnen nu ook al iets doen! Er zijn zoveel politieke nieuwkomers in de parlementen die aangeven het anders te willen aanpakken en dicht bij de burgers willen staan. Die de status quo willen doorbreken en het kussen willen opschudden.

Voor die parlementsleden die moeite hebben met de vergoeding van juni en juli: als we nu eens hetgeen we persoonlijk kunnen missen van de lonen van juni en juli storten naar een burgerplatform zoals de G1000. En deze middelen gebruiken om op korte termijn acties te ondernemen rond thema’s waar de burger van wakker ligt. Dat zou ik een sterk signaal vinden.

We hebben mensen die wakker liggen over het einde van hun loopbaan. We hebben mensen die wakker liggen over het einde van de maand. Allen zijn belangrijk, maar die laatste groep is groot en voelt zich in de steek gelaten. Zolang basisbehoeften en -rechten, niet voldaan zijn, gaan burgers niet participeren op andere vlakken in en voor onze maatschappij.

Deze mensen verdienen niet alleen politici in het parlement, maar ook op het terrein. Ik zal alvast mijn nettovergoeding van juni en juli integraal opzij zetten en overschrijven naar een gezamenlijk initiatief, gefaciliteerd door een neutrale organisatie als de G1000.

Komaan collega’s, over partijgrenzen heen, waar wachten we op? Put your money where your mouth is!

Sihame El Kaouakibi, Vlaams Parlement Open Vld.

Gepubliceerd op haar eigen webstek, al dan niet gefinancierd, gesubsidieerd door de Open VLD, de stad Antwerpen, het Vlaamse Gewest… : Sihame – Put your money where your mouth is

4 gedachten over “Het Krulkonijn wou erover nadenken hoe ze haar loon kon teruggeven

 1. De juiste weg: Afschaffing parlementarisme, intrede sacraal koningschap.

  Ga patatten verkopen, politiekers; dan doet ge eens iets nuttigs in uw leven. De res publica heeft geen nood aan liberalistische bourgeois-figuren die denken dat ze adellijk zijn omdat ze via de loge ministerposten of parlementszetels in hun vuile poten gekregen hebben.

 2. Geloof NOOIT politieke lullers/zakkenvullers want wat ze doen is puur voor eigen belang en de poen.

 3. Over wat er zo al schuilgaat achter Sihamegate is er verwijzing naar de Leaders Meeting die sinds 2012 wordt georganiseerd in Parijs.
  https://palnws.be/2021/04/jambon-en-el-kaouakibi-ontmoetten-elkaar-tijdens-exclusief-netwerkevent-waar-bedrijven-28-000-euro-per-tafel-betalen/
  met citaat :
  “Al enige tijd circuleren op sociale media foto’s van Jan Jambon (N-VA) met de jonge Sihame El Kaouakibi. De bal ging onder meer aan het rollen toen een anoniem Twitteraccount dat sinds enkele maanden informatie over de zaak El Kaouakibi publiceert berichtte over de eerste ontmoeting tussen Jambon en El Kaouakibi. Die dateert van 19 november 2016 en vond plaats in Parijs in het InterContinental Paris Le Grand Hotel. Ze waren beiden door Mediafin uitgenodigd als Keynote Speaker tijdens een exclusief netwerkevent waarbij bedrijfsleiders, zakenlui, influencers en politici met elkaar netwerken. Op die events doken ook andere ministers op van CD&V en Open Vld. Als gast schuif je enkel aan na uitnodiging door Mediafin of door een van de partnerbedrijven die sponsoren. PAL NWS ontdekte dat daarvoor 28.000 euro per tafel van tien gasten moet worden betaald……..
  BePublic organiseert voor Mediafin sedert 2012, jaarlijks een “Leaders Meeting” in Parijs. Het bedrijfje is met dat doel ook specifiek opgericht op 17 januari 2012 door Jeroen Wils (ex VTM) samen met een zakenpartner. Sinds 20 juli 2018 is het overgenomen en geïntegreerd bij Mediafin ” (=einde citaat).
  Ik verwijs voor het overige naar de tekst in het bruggetje. Opvallend is dat het in de MSM verdacht stil blijft over deze Leaders Meeting waar de banden tussen de politiek – media – zakenwereld duidelijk worden. Waarom in Parijs ? Om vervelende getuigen weg te houden ? Of om eer te bewijzen aan de Franse meesters ?? De voormelde samenspanning dan wel samenzwering is ook van belang voor de Covid 19(84) samenzwering, waar de zakenwereld dan wel vervangen wordt door de handlangers binnen de medische maffia wereld.
  Ondertussen wordt bij Sihamegate de aandacht afgeleid naar de fraude, en de daarmee samenhangende subsidiestromen en de overheden die deze verstrekken, cfr. het motto : “ de vissen verdrinken”. Namen worden echter niet genoemd. Over haar activiteiten(sic) in Molenbeek blijft het ook verdacht stil. Kortom de operatie schadebeperking draait op volle toeren. Ze is dan wel vrijwillig uit de VLD gestapt, maar blijft zetelen als onafhankelijke, met ziektebriefje. Daar zal vermoedelijk ook één of andere “combine” afgesloten zijn, om voor de VLD zo veel mogelijk de schade te beperken, en te verhinderen dat er te veel vuile was wordt uitgehangen.
  En dat zal vermoedelijk duren tot 2024 als haar mandaat afgelopen is. Het gerechtelijke onderzoek, zal ook een werk van lange adem zijn, waarbij de berg de spreekwoordelijke muis zal baren. Zoals men dat zegt in het Frans : “Les têtes sont trop grosses”, want achter Sihame gaat immers heel wat meer schuil, dan een omhooggevallen tuttebel. Bovendien is er de meer dan twijfelachtige rol van banken – notarissen – overheidsdiensten en vooral van de belastingen. En als men daar aanraakt komt men terecht in de Belgische beerput, met rot corrupte politiekers. Ondertussen is ook de aandacht afgeleid van de Luikse en Hasseltse beerput. Ondanks alle afleidingsmanoeuvres is er daar nu toch wel een “onnozele” (sic) die een boek uitbrengt over Le Clan Reynders. (alias teflon Didier en Didi pour les femmes).
  https://kenneseditions.com/product/le-clan-reynders/ met titel : “Le clan Reynders – Philippe Engels”.
  Rik van Cauwelaert schreef er ook een artikel over in De Tijd
  https://www.tijd.be/opinie/paleis/paleis-der-natie-twee-hoogstapelaars/10297112.html
  (artikel zit wel achter een betaalmuur). Hij maakt er de vergelijking tussen Sihame en teflon Didier. En deze laatste is nu EUSSR commissaris voor Justitie. Of stropers die stropers blijven. Gezien de belangen die er op het spel staan, dienen we dan ook in de toekomst rekening te houden met “ongevallen….” en “zelfmoorden”. Kan aan iedereen overkomen, zeker bij de “broeders” als er zijn die een gevaar vormen. De dienst : “ De Vlaamse Waterweg” wordt bij deze dan ook verzocht bijzonder attent te zijn voor lijken in het water, zeker rond Hasselt en Antwerpen.

 4. Om het kort te houden : de werkelijkheid is nog erger dan de fictie.

Reacties zijn gesloten.