Het IQ van de Flup

Het paleis wil de nadruk leggen op de intellectuele capaciteiten van ‘s lands troonopvolger. 

Ondanks zijn talenkennis, zijn universitaire diploma’s, zijn gedegen opleiding tot monarch door mentor Boudewijn, zijn onvermoeibare ijver, zijn voorbeeldige  levenswandel als trouwe echtgenoot en liefhebbende papa van zijn kindjes,  is onze Flup een bescheiden iemand.  Steeds cijferde hij zichzelf weg, trad zelden op de voorgrond, nam slechts aarzelend het woord – behalve om hoogst interessante gesprekken met de ruimte te voeren – en dat beeld moet nu dringend vervangen worden door een portret van een doortastend vorst.

Wij willen hem graag een handje toesteken.