Het begin van een wending?

Enkele citaten uit het vraaggesprek van Henk Dheedene met Mark Elchardus in De Tijd van 23.10.21::

Elchardus: ‘Jawel, ongeveer zeven op de tien ondervraagde mensen voelen zich niet langer thuis zoals voorheen, vooral ten gevolge van migratie.’

En het is een parallel proces. Zeven op de tien mensen van Turkse of Marokkaanse afkomst zeggen dat ze hier niet worden aanvaard. Het gaat om een grote wederzijdse vervreemding.’

De meeste liberalen, mensen die voor een liberale inrichting van onze maatschappij zijn, pleiten voor migratie om zo een wereld te creëren waarin kapitaal, goederen en mensen vrij kunnen circuleren. En er zijn de mensen ter linkerzijde die hoopten op stemmen uit die groep. Je krijgt dus een coalitie tussen economisch geïnspireerde tolerante mensen die vinden dat we die arbeidskrachten nodig hebben, samen met partijen die hopen op een nieuw kiezerspubliek.’

Het betekent dat we niet langer systematisch op zoek gaan naar de boten waarmee mensensmokkelaars migranten overzetten. Maak hen duidelijk dat ze die tocht niet moeten ondernemen. Want die reddingsacties zijn net een uitnodiging om te komen. Mensensmokkelaars stemmen zich daarop af. De boodschap moet zijn: de tocht is gevaarlijk, begin er niet aan.’

‘Rechters zijn sowieso niet onpartijdig of onafhankelijk, omdat ze elk hun eigen voorkeuren en visies hebben. Daarom heb je pluralisme van rechters nodig. En de jongste tijd heb ik de indruk dat die verhouding daarin zoek is. Kijk naar de uitspraken van de rechters van het Europees Hof van de Mensenrechten in Straatsburg. Uit analyses blijkt dat de rechters zich activistisch en kosmopolitisch opstellen, en steeds minder rekening houden met de oorspronkelijke doelstelling van die rechten.’

Een splinterbom met een langdurige werking net onder de oppervlakte van het politieke en maatschappelijke gebeuren, zo zou je het jongste boek van professor em. Mark Elchardus, “Reset” (*), kunnen noemen. Opiniemaker Rik Van Cauwelaert noemt het boek een van de belangrijkste politieke boeken van de afgelopen decennia.

Prof. Em. Elchardus werd tot voor enkele jaren de huisideoloog genoemd van de Vlaamse sociaaldemocraten, maar geraakte al eerder onder vuur omwille van zijn Vrije Tribunes en zijn kritiek op het migratiebeleid.

In De Tijd lezen we vandaag over dit nieuwe boek: “Elchardus stelt vragen bij de brede interpretatie van de universele mensenrechten, neemt het op voor Polen in zijn strijd met de Europese Unie, stelt de juridisering van de maatschappij ter discussie, geeft de nieuwe radicale antiracismebewegingen en LGBTQ-strijders een veeg uit de pan, pleit voor een puntensysteem voor migratie en vreest dat het recht op asiel voor vluchtelingen niet houdbaar zal blijken als we illegale migratie niet terugdringen.”

Professor Elchardus windt er in een interview met dezelfde krant ook geen doekjes om: “Ik ben in oorsprong geen nationalist. Ik stel alleen vast dat nationalisme het gemeenschapsdenken vandaag meer draagt dan de traditionele voorstanders ervan, zoals de christendemocraten en de sociaaldemocraten (…) Ik zie geen kansen meer voor een Belgisch gemeenschapsgevoel. De oplossing ligt in meer autonomie voor de landsdelen. Ook Wallonië zou daar baat bij hebben.”

En tot slot, de kwestie van de cordon sanitaire tegen één bepaalde Vlaamse partij: “Maar er loopt iets mis met ons politiek bestel als de grootste partij van alle anderen te horen krijgt dat die er nooit mee in zee willen gaan. Het is geen gewenste situatie omdat je de indruk geeft dat je met dat soort opinies geen rekening moet houden, dat die mensen niet meespelen”.

Professor em. Elchardus vreest dat hij met zijn nieuwe boek vrienden zal verliezen. Hij zal er ongetwijfeld ook een pak lezers bijkrijgen. Mensen die dezelfde analyse maken als hijzelf en die zichzelf deze existentiële vragen stellen: hoe in een geglobaliseerde wereld zonder grenzen en dus zonder identiteit voldoende gemeenschapsgevoel kan overblijven om de gemeenschap waarin we leven, te behouden en hoe de solidariteit, de grondsokkel van elke gemeenschap, overeind kan blijven. Mis dit boek niet!

Elchardus, M., Reset. Over identiteit, gemeenschap en democratie”, Uitgeverij Ertsberg, 606 pagina’s. ISBN 978946469007

Kijk ook naar: Mark Elchardus in De Afspraak, waarbij hij de activistische rechters onder de loep neemt: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/20/mark-elchardus-dat-rechters-het-laatste-woord-hebben-daar-ben/

2 gedachten over “Het begin van een wending?

 1. Vandaag op de ARD mittag presse gevolgd : De mening van alle intervieuwers (journalisten van de Duitse pers) was duidelijk, de Europese Unie overtreedt haar eigen bevoegdheden en kan alleen maar het vuur blussen in de discussie met Polen ( omdat ze de Poolse grondwet stellen boven die van de Europese Unie ). Volgens de journalisten zal de EU deze zaak op de lange baan schuiven omdat ze en vooral Duitsland dat een buurland is van Polen het zich niet kunnen veroorloven Polen uit de EU te werken want dat is de doos van Pandora openen. Trouwens de gelden die de Polen zouden krijgen waren bestemd voor internet verkeer, beveiliging en geldverkeer.
  De EU heeft met het opfokken van de media zijn vinger in eigen oog gestoken. Wel bekome het hun.

 2. Mark heeft wel gewacht tot na zijn pensioen om een dergelijk boek te publiceren. Dat dit gepubliceerd kan worden is al een half mirakel. Zijn analyses zijn dan ook zeer voorzichtig, want een ongeluk is vlug gebeurd.
  Hij gaat dan ook veiligheidshalve voorbij aan de grond van de zaak, en dat is de communistische NWO waar we met rasse schreden naar toe gaan, en waarachter de 2 Olifanten in de kamer schuil gaan. Deze voeren een oorlog tegen onze Westerse beschaving. Er worden 3 belangrijke wapens ingezet :
  Het Coudenhove Kalergi plan – Agenda 21 -30 en de Covid 19(84) samenzwering. (met daarbij dan nog enkele kleinere onderdelen).

  De uitvoering is in handen van 3 grote aannemers :
  De politiek – de poco pers en de (pseudo)intellectuele en wetenschappelijke middens, die geïnfiltreerd en gecontroleerd worden door de 2 Olifanten in de kamer.
  De onderaannemers die het vuile werk opknappen cfr. de methode van Lenin, zijn : “Links – Groen – feministen en seksuele & etnische minderheden”.
  Deze hebben als gemeenschappelijke kenmerk dat ze worstelen met frustraties, complexen, obsessies, afgunst en nijd, en verblind zijn door haat en wraak, tegen diegenen op wiens ze leven. Kortom een explosief mengsel. Deze voeren dan ook een oorlog tegen al diegenen die in de weg staan van deze communistische NWO, onder duivelse dekmantels zoals “vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid, solidariteit, mensenrechten, inclusiviteit, verdraagzaamheid, multitikul ..enz..” (=niet beperkende opsomming). Dekmantels die dan selectief worden toegepast cfr. de situationele ethiek, een product van het “vrij onderzoek – woord en gedacht”.

  De vijanden zijn dan ook (extreem) rechts, Vlaamsgezinden, nationalisten, nazi’s, fascisten, e.a. , of waarbij de oppositie wordt gecriminaliseerd, maar ondertussen wordt de rode loper uitgerold voor de misdaad in al zijn vormen, cfr. het motto : “soort zoekt soort en soort verdedigt soort”.
  Alles kan, uitgezonderd de waarheid zeggen en schrijven. De waarheid is immers de nachtmerrie voor de 2 Olifanten in de kamer en hun (onder)aannemers. De waarheid is dus strafbaar gesteld en de boodschappers ervan worden meedogenloos vervolgd.

  Het voormelde blijkt o.a. uit de haat tegen de anti – vaxxers (sic) met hun vervelende vragen. Deze zijn immers vooral te vinden bij de “voormelde vijanden”… en daarom worden ze vervolgd, en niet zozeer omdat ze het vaccin weigeren, dit laatste is maar een voorwendsel. Een onverdachte bron :
  https://palnws.be/2021/10/marc-van-ranst-niet-langer-lief-vragen-om-zich-te-laten-vaccineren/
  Van een communist als Van Ranst kan men dan ook niets anders verwachten. Hij oefent dus een communistische terreur uit, zoals in de USSR, tegen de “politieke vijanden”, die moeten vernietigd worden.

  Dat deze ganse heisa rond Covid 19(84) een ergerlijke komedie is, blijkt ook uit het feit dat ondertussen de massale invasies ongehinderd verder gaan, en daar heeft Van Ranst geen problemen mee. Integendeel, hoe meer str.. op de mesthoop, hoe beter.
  Als men een goed begrip wil hebben van de huidige toestand, dan dient men al de voormelde elementen in hun geheel te beschouwen, waarbij niets zomaar gebeurt, maar alles deel uitmaakt van een sinds jaren geplande Leninistische verrottingsstrategie.

  Positief in het boek van Marc Elchardus is wel, dat hij vaststelt dat binnen een Belgische context geen enkele oplossing mogelijk is, in het belang van Vlaanderen. En hier legt hij de vinger in de wonde : de Belgische kanker, een dodelijk virus, dat Vlaanderen langzaam maar zeker vernietigt.
  Over die verantwoordelijk is voor het in leven houden van deze Belgische kanker, zwijgt hij wel.
  Over de 2 Olifanten in de kamer zwijgt hij ook. Hij wil immers nog blijven leven, maar hij had gewoon kunnen verwijzen naar de webstek van Henry Makow, waar alles open en bloot wordt tentoongesteld.

  Dat de Marc vrienden gaat verliezen, zegt meer over die vrienden dan over het boek. Dit laatste zou in Vlaamse middens een aanzet moeten zijn voor een verzet tegen de NWO samenzwering waarvan we het slachtoffer zijn. Er is een massa info beschikbaar op het net (waaronder bij Golfbrekers) om de “vijanden” te lijf te gaan. Wat is hier dan het probleem ?? Mr Wouters heeft hier ook al meermaals de aandacht opgetrokken in zijn Cyclussen. Gaat men wachten tot op blauwe maandag als men wakker wordt in het bloed ?? Of tot de niet gevaccineerde kiezers zijn uitgesloten ?? Of men een Holodomor gestart is tegen hun? Ik verwijs hier naar mijn reactie op de laatste cyclus van Mr Wouters. Bij gebreke aan een verzet die naam waardig, is de ondergang een kwestie van tijd. Men zegge het voort .. (vrij naar Freddy zaliger).

Reacties zijn gesloten.