Help! Te veel migrantenkindjes in mijn klas!

camera_cartoon_CA01P021Er bestaan superlatieven en er bestaan toestanden waarvoor nog een superlatief moet uitgevonden worden.
Hoe noemt men absurditeit in het kwadraat?

Voor een surrealistische toestand in Berlijn is er nog geen woord uitgevonden.  Daar trekken Turkse ouders naar de rechtbank met een klacht tegen een school.  Want, zo stellen ze, hun kind kon niet aan de minimumeisen voldoen van een gymnasium in Neukölln, Erdoganstad aan de Spree,  omdat er te veel migrantenkindjes en te weinig bio-Duitse afstammelingen van de Pruisen in hun klas zaten.

Het rapport van hun afstammelingen voldeed niet om aan het Leondardo-da-Vinci-Gymnasium in Buckow verder te kunnen studeren.  De ouders zijn boos, want door de klassenindeling werd hun kroost etnisch gediscrimineerd.  En er werden geen bijlessen voorzien. Donderdag komt het voor de rechtbank.

Het gymnasium geeft uitleg.  Er werden acht klassen van het 7de schooljaar (ons 1ste middelbaar ASO) ingericht.  De Latijnklas (oude humaniora) bestond uit 13%  kinderen met een niet Duitstalige achtergrond.  Bij twee andere klassen bedroeg dit 63%.  De school moest de klassen indelen volgens diverse parameters, zoals vreemde talenkeuze, volgens het geloof, en volgens niveau.  Bovendien werd getracht leerlingen afkomstig uit dezelfde lagere school, vriendjes, niet van elkaar te scheiden.

De schooldirectie voert aan dat een paralelle 7de klas met identiek hetzelfde aantal niet-Duitstalige kinderen wèl betere cijfers had.  In de klas van de “etnisch gediscrimineerde leerlingen” waren 11 van de 32 leerlingen gebuisd.  Het tweede slechtste resultaat had een klas met het kleinste aanstal migrantenkinderen.

Men kan zich afvragen met welke verwachtingen de nievanhier-ouders hun kinderen naar school sturen.  Moeten ze daar in Berlijn soms Duitse leerlingen klonen, zodat er een groter aantal bio-Duitsers in de klas zit?  Of een Duitse klas met één verrijkend kind?  Als dat kind niet de vereiste minimum resultaten haalt, dan ligt het gegarandeerd eraan dat het kind zich niet thuis voelt tussen al dat Pruisisch overgewicht. Waarna weer zal gepleit worden voor meer diversiteit in de klassen…

Hoe men het draait of keert: discriminatie!

Floriaan Terbeke

Bron: Berliner Zeitung