Handleiding bij slavinnen

Sinds meer dan 1400 jaar vermoorden moslims miljoenen mensen die niet tot de islam behoren.  Ca. 300 miljoen niet-moslims zouden vermoord, gedood en onthoofd zijn.  En ze zullen niet stoppen aan de grenzen van Europa.  De Islamitische Staat (IS) zou op zijn lijstje ‘goede voornemens’ nog 500 miljoen niet-moslims willen ‘verwijderen’ van de aardbol.  Wie er meer wil over vernemen verwijzen wij naar Jürgen Todenhöfer, een Duitse publicist, die als één van de weinigen het Kalifaat bezocht en over zijn bezoek  verslag kan uitbrengen.

De meeste kans op overleven hebben vrouwen, zij het dan als slavinnen.  Opdat elke moslim weet hoe hij met vrouwelijke gevangenen en slavinnen dient om te gaan heeft de IS departement Wetenschappen en Fatwa’s een gebruiksaanwijzing in catechismusstijl gepubliceerd.

Het dateert van Muharram 1436 (oktober/november 2014), gepubliceerd door de huisdrukkerij Al-Himma Library, met als titel  ‘Su’al wa-Jawab fi al-Sabi wa-Riqab’ (Vragen en antwoorden bij het nemen van gevangenen en slaven).

Aanleiding was vermoedelijk de gevangenname van Yesidi meisjes en vrouwen als seksslavinnen.  Het is opgesteld in een vragen- en antwoordenlijst, geeft duidelijkheid over de islamitische wetgeving (interpretatie door IS) over verschillende relevante problemen, zoals bv. dat het toegelaten is seks te bedrijven met ongelovige slavinnen, jonge meisjes inbegrepen, en dat het ook toegelaten is hen te slaan en te verkopen.

Wij sluiten een uittreksel van het document hierbij in.  Het werd bekend gemaakt door MEMRI tv, die het op een twitterbericht van een IS-strijder vond.  Hierbij een selectie van enkele vragen:

Vraag 1: “Wat is al-sabi?”
“Al-Sabi is een vrouw van de ahl al-harb (oorlogsvolk) die door moslims gevangen genomen werd.”
Vraag 2: “Wanneer is al-sabi toegelaten?”
“Toegelaten wanneer de vrouw een ongelovige is.  Gevangen ongelovige vrouwen zijn voor ons toelaatbaar, nadat de imam hen (de vrouwen) verdeeld heeft (onder de geïnteresseerden).”
Vraag 5: “Is het toegelaten seks te hebben met een vrouwelijke gevangene onmiddellijk nadat men  haar in bezit genomen heeft?”
“Als het een maagd is kan hij (haar eigenaar) onmiddellijk na de in bezitname seks hebben.  Indien niet moet haar baarmoeder (eerst) gereinigd worden…”
Vraag 6: “Is het toegelaten een vrouwelijke gevangene te verkopen?”
“Het is toegelaten een vrouwelijke gevangene of slavin te kopen, verkopen, schenken want het gaat slechts om eigendom, waarover vrij kan beschikt worden zolang het geen schade of kwaad berokkent.”
Vraag 11: “Mag een man seks hebben met de slavin van zijn vrouw?”
“Een man mag geen seks hebben met de slavin van zijn vrouw omdat de slavin eigendom is van iemand anders.”
Vraag 13: “Mag men seks bedrijven me een slavin die de puberteit nog niet bereikt heeft?”
“Het is toegelaten seks te hebben met een slavin die de puberteit nog niet bereikt heeft als ze daartoe in staat is.  Indien niet, dan is het genoeg van haar te genieten zonder betrekkingen (penetratie).”
Vraag 19: “Mag men een slavin slaan?”
“Het is toegelaten een slavin te slaan als een vorm van darb ta’deeb (discipline), maar darb al-takseer (botten breken), al-tashaffi (voor het plezier) of  al-ta’dheeb (foltering) of in het gezicht slaan is verboden.”

Op YT circuleren talrijke video’s over de manier dat IS omgaat met vrouwelijke gevangenen. Gewoon enkele trefwoorden intikken en u belandt bij vreselijke scenes.

Mogen we onze lezers hierbij nogmaals eraan herinneren dat IS absoluut niets met de islam te maken heeft?

FT

4 gedachten over “Handleiding bij slavinnen

  1. Maar iedereen weet nu zeker dat IS niets met de islam te maken heeft, het verwondert mij nog een beetje dat ze IS niet toeschrijven aan een extreme rechtse partij

    • Kan niet Roger, dan hadden ze IS al lang een privé militie genoemd, die verboden moest worden.

  2. De rechten van den mensch en al die aanverwante organisaties die moeten bewijzen hoe beschaafd de Europese OCMW landen wel zijn , gelden niet voor de originele inboorling ! Die kan de bomen in en mag geen kritiek uiten , hij moet zijn smoel houden anders zwaait er wat.. De rechten van de mensch zijn wel van toepassing op alle vreemde snuiters , avonturiers, gangsters en tafelschuimers die om allerlei redenen hun land ontvluchten omdat daar blijkbaar niets meer te rapen valt.
    Het is mijn overtuiging dat marktkramers Van IS , die jonge meisjes en vrouwen als sex-speeltjes verkochten , mensenbeulen , hoofdafsnijders , ook kunnen genieten van beschermde maatregelen en uitkeringen indien ze zouden vluchten uit IS , als hun vrouwen-stock is uitgeput of bij gebrek aan hoofden om af te snijden. Hoeveel zouden er van dat kaliber bij ons al rondlopen .

    • Die vraag moet je richten aan de secretaris-generaal van verrijking.

Reacties zijn gesloten.