Had deze politica niet beter biologie gestudeerd?

Sandra Feist, verkozene in het parlement van Minnesota voor de Liberale partij, is advocate met als specialiteit “immigratie” en “burgerrechten”. In dit laatste verband houdt ze zich ook bezig met de bevoorrading van menstruatieproducten in scholen… in àlle toiletten… immers “niet alle studenten die menstrueren zijn van het vrouwelijk geslacht”.

Wikipedia loopt hopeloos achter…

https://twitter.com/i/status/1615612642722254850