H. Jozef – Voedstervader – Vaderdag

Vandaag vieren we de heilige Jozef, een “nederig-stille timmerman”*. In de evangelieverhalen komt Jozef alleen voor in Jezus’ kindheidsverhalen (Matteus 01-02; Lukas 01-02). Hij is een afstammeling van David. Hij is timmerman (Matteus 13,55) en woont in Nazareth. Hij is een rechtschapen mens en hij zorgt goed en liefdevol voor Maria en haar kind. Meer weten we eigenlijk niet van hem.
Al heel gauw gaan de gelovigen er van alles bij bedenken. Legenden ontstaan en doen de ronde, net als bij Maria. Jozef zou 80 jaar geweest zijn, toen hij met Maria trouwde; een andere legende zegt zelfs 200.
Omdat Maria’s toekomstige bruidegom haar maagdelijkheid moest respecteren, verliep de uitverkiezing op een ingewikkelde manier. Tezamen met alle andere ongetrouwde afstammelingen van koning David werd hij opgeroepen om te zien wie van hen de gelukkige was om met Maria te trouwen. Doordat zijn herdersstaf ging bloeien en een duif uit die staf tevoorschijn kwam, was het duidelijk dat hij de door God uitverkoren bruidegom was.

Bij Heiligennet verneemt u hoe Jozef werd gekozen tot Maria’s verloofde.

*Wij hebben dit lied ter ere van de h. Jozef al eens geplaatst en vandaag doen we het opnieuw als nederig protest tegen de zgn. modernisering van de Kerk en als tribuut aan alle papa’s, wiens feestdag het vandaag is, zonder dat ze eens in de bloemetjes gezet worden. En ook, ja ook, omdat het ons herinnert aan onze jeugdjaren en aan onze overleden vader.