Gulden Sporenviering in Antwerpen

We konden er zelf niet bij zijn – familiaal zijn sinds zes jaar de eerste twee weken van juli voorzien voor een gezinsvakantie – maar toch wilden we u – met weemoed – deze beelden aanbieden. Onze dank en bewondering gaat naar de initiatiefnemers: