Groene energie, goed voor groentjes

Subsidie groene energie is een zoethoudertje

Windmolens en zonnepanelen kunnen in hun huidige staat gas en kolen nooit vervangen. Het is waanzin om die nu al op grote schaal in te zetten. Investeer dat geld liever in onderzoek.
De consument betaalt sinds januari een heffing ‘Opslag Duurzame Energie’, waarmee investeringen in duurzame energie gestimuleerd dienen te worden. Hij krijgt er slechts een zoethoudertje voor terug. Want hoewel energieleveranciers de consument nu al ‘groene energie’ bieden, is een werkelijk duurzaam alternatief nog niet voor handen. Wind in plaats van olie klinkt fantastisch, maar helaas zitten er tal van haken en ogen aan alternatieve energiebronnen.

Omschakeling
Een van de hardnekkigste problemen is dat elektriciteit bijna niet is op te slaan. Als een windmolen ‘s nachts sneller draait, dan kan die energie niet worden bewaard tot het moment waarop Nederland ‘s ochtends zijn waterkoker aanzet.

Als de windmolens opeens stilstaan, dan moeten we voor onze elektriciteit overschakelen op gascentrales. Die omschakeling slurpt extra energie en geeft extra uitstoot van CO2. Bovendien is een gemiddelde elektriciteitscentrale niet berekend op plotselinge omschakelingen, waardoor de stabiliteit van onze energievoorziening in gevaar komt.

Ook het opwekken van energie uit biomassa, organisch materiaal, is geen werkelijk duurzaam alternatief. Energiewinning uit restafval is een goede ontwikkeling. Maar meestal worden gewassen speciaal verbouwd om biomassa te verwerven. Daar zijn lappen grond voor nodig, wat slecht samengaat met het voeden van de wereldbevolking.

Subsidie alleen voor ondernemers
Toch was biomassa volgens het CBS in 2011 al goed voor 74 procent van de productie van Nederlandse duurzame energie. Maar wie de vele haken en ogen kent die aan duurzame energie zijn verbonden, weet dat er nog geen werkelijk alternatief is voor fossiele energiebronnen.

Wordt het nieuwe potje voor duurzame energie dan gebruikt om al deze problemen op te lossen? Helaas niet. De subsidie is alleen bestemd voor ondernemers. Die krijgen niet betaald voor verbeteringen in de techniek, maar voor de energie die zij werkelijk produceren.

Dat doen zij met de windmolens, biomassa en zonnepanelen die nog juist zoveel gebreken vertonen. Als een ondernemer veel bomen verbrandt (of chiquer: biomassa), dan krijgt hij dus meer subsidie.

Waanzin
Met die technieken halen we een toekomst zonder fossiele brandstoffen niet. Toch gaat Nederland door met deze inefficiënte technieken, omdat het grote politieke druk voelt om te voldoen aan de CO2-doelstellingen van het Kyoto-protocol (20 procent ‘groene’ energie in 2020). Ondertussen worden kolen en schaliegas binnen een aantal jaar onze voornaamste energiebronnen.

Het is waanzin om geld te investeren in het produceren van zoveel mogelijk energie met windmolens, biomassa en zonnepanelen, terwijl deze technieken in de huidige staat nooit kolen en gas kunnen vervangen. De consument betaalt in 2013 100 miljoen euro aan de Opslag Duurzame Energie.

Besteed dit geld niet aan de huidige schijnoplossingen, maar zet het in om de problemen die zorgen dat groene energie geen serieus alternatief is, bij de wortel aan te pakken. De subsidie moet niet gaan naar de ondernemer met de hoogste ‘groene’ productie, maar naar onderzoekers die de echte problemen aanpakken en groene energieproductie naar een hoger plan tillen. De consument die nu nog zoet wordt gehouden met twijfelachtige groene stroom, kan dan straks werkelijk leven zonder kolen en gas.

Hans de Kok: directeur en mede-oprichter van vergelijkingssite PrizeWize.nlhttp://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/3426545/2013/04/16/Subsidie-groene-energie-is-een-zoethoudertje.dhtml