Groen! – de presidentiële non-kleur

De Groenen zijn sinds de presidentiële verkiezingsuitslag in Oostenrijk euforisch.  Kristof Calvo kreeg als het ware in De Afspraak een orgasme omdat “de Groenen de rechtse extremisten de wacht aangezegd hebben”.  De Groenen hebben een president.   ‘Vergetende’ dat Van der Bellen zichzelf ‘partijloos’ verklaard had, nadat de Oostenrijkse regeringspartijen bij de eerste ronde in het zand hadden moeten bijten en ze op zoek moesten naar een ‘neutrale‘ kandidaat.

“Groen verslaat Bruin” klopte hij zich trots op de borst in De Morgen.  “We hebben allemaal een opdracht om Oostenrijkse toestanden te vermijden”, verklaarde hij strijdvaardig.   Calvo doet uitschijnen dat Van der Bellen pas nà de verkiezingen zijn Groene partijkaart teruggezonden heeft.  Quod non.  Vermits hij als consensuskandidaat van àlle partijen buiten de gehate FPÖ moest aantreden, ‘mocht’ hij geen partijkleur dragen…en dus werd hij verplicht na het aankondigen van de tweede ronde officieel uit de Groene partij te stappen.  Bovendien zou hij nooit verkozen geweest zijn indien hij officieel als Groene kandidaat naar de presidentsverkiezingen was gestapt.  Wat Calvo handig schijnt te vergeten.

Voor de Duitse Groenen is het nooit genoeg.  Zij willen meer vluchtelingen.  Liefst moslims,  Om te bewijzen hoe zeer ze hun eigen cultuur en afkomst verloochenen.  Herinner u het voorstel om bij de beëdiging van volksvertegenwoordigers “zum Wohle des deutschen Volkes” (voor het welzijn van het Duitse volk) af te schaffen.  Hun kiesvee-van-vreemde-origine heeft immers niet het welzijn van het Duitse volk voor ogen…

Het akkoord met Turkije moet heronderhandeld worden om er meer te kunnen krijgen… En de EU moet verplicht bepaalde aantallen importeren.

In Oostenrijk zijn alle ogen weer gericht op de ‘vluchtelingen’.  Nadat hun kanselier het niet meer zag zitten en een nieuwe, Christian Kern, zijn opvolger werd, meenden politieke waarnemers dat de politieke sfeer weer de ‘goede’ richting uitging.  Tot een Norbert Hofer van de FPÖ ei zo na tot president verkozen werd.  De FPÖ kreeg immers alleen bijna even veel stemmen als alle andere partijen samen.  En dit ondanks de ontradingscampagne van de ‘democratische partijen, van de EU, van de media, van de kerk, uit economische kringen en de kunst- en cultuurwereld.

Het ziet ernaar uit dat de vluchtelingentsunami weer op gang gekomen is.  De geplande bovengrens van 37.500 zou al overschreden zijn.  Er is sprake van 50.000 op dit ogenblik, zonder de tienduizenden die tijdens de zomermaanden – het reisseizoen van economische toeristen – nog zullen aankloppen.

Volgens  Der Standard worden er voorbereidingen getroffen om de noodtoestand uit te roepen.  Daarvoor moet de regering een verordening publiek maken die het asielrecht de facto buiten werking zet.  Voorwaarden zijn dat de openbare orde en de bescherming van de binnenlandse veiligheid in gevaar zijn.  De resp. dd. ministers zouden hiervoor  al “argumenten verzamelen”.

Grondwetspecialisten en mensenrechtenorganisaties zijn nu reeds in paniek.  Want hun beschermelingen kunnen dan zonder bestudering van individuele dossiers afgewezen worden.

Zelfs de nieuwe kanselier liet er geen twijfel over bestaan dat de noodtoestand zal afgekondigd worden als de bovengrens bereikt is.  Het mag duidelijk wezen dat de hete adem van de FPÖ de ‘democratische’ partijen vooruit stuwt in een richting waar ze eigenlijk niet heen willen.  Op sociale media worden ‘incidentjes’ – groot en klein – met vluchtelingen breed uitgesmeerd.  Dan kiezen de zelfverklaarde ‘democraten’ liever voor ‘minder vluchtelingen’ dan voor ‘méér FPÖ’. 

FT

 

 

8 gedachten over “Groen! – de presidentiële non-kleur

 1. Dat de FPÖ een gigantische prestatie heeft neergezet daar kan geen kat naast kijken 49,7% van de stemmen is niet niks. Dat men ondertussen in Oostenrijk nog aan het onderzoeken is of er fraude is gepleegd mag ook niet verbazen. Het “keerpunt” in het stemmenaantal is er pas gekomen na dat men begonnen is met de per post aangekomen stemmen te tellen. Ook meldde enkelen via twitter dat er verzorgingstehuizen waren waar eerst beloofd werd een kiesstand op te bouwen, waar plots de bewoners per brief moesten stemmen. Of we ooit het fijne te weten zullen komen betwijfel ik. 1 feit is zeker, de FPÖ heeft Oostenrijk en de rest van Europa op zijn grondvesten laten daveren. De linkse rakkers zitten met den bagger tussen hun billen.

 2. We zien hier eens te meer de gevolgen van de “taalvervuiling & vervalsing” waar Anna in een recente reactie ook al naar verwezen heeft.
  Het gaat hier niet om groenen , maar om crypto communisten die oorlog voeren tegen onze westerse maatschappij, en dit onder het voorwendsel van het milieu.
  Hun doel is het Westen om te vormen tot een Bokrijk, of een derde wereldland, dat volledig afhankelijk is van derde landen voor de voedsel- en energievoorziening, en zonder industrie. (en dan ook volledig machteloos).
  Ondertussen wordt het Avondland overspoeld met vreemdelingeninvasies, en alle mogelijke drek van over de ganse wereld, waar de groenen actief aan meewerken.
  (of het gebruik van de immigratie als massavernietigingswapen).
  De groenen gedragen zich dan ook als de handlangers van de occulte en financiële machten achter de NWO, waartegen ze zogezegd ten strijde tegen trekken.
  De “bruinen”(sic) zijn echter diegenen die in het verzet staan tegen de samenzweerders achter de NWO, en dan ook opkomen voor de belangen van de autochtonen, die naam waardig.
  Deze ganse samenzwering impliceert dan ook de actieve medewerking van de media. Plaats Calvo en soortgenoten t.o.v. een journalist die de materie beheerst en de handen vrij heeft, dan maakt hij er “gekapt” van.
  Alle roden en groenen en soortgenoten, zijn immers psychopaten die liegen en bedriegen en bovendien hun eigen leugens geloven, en dan ook gemakkelijk kunnen ontmaskerd worden.
  Vergeleken met WO II zit Calvo dan ook volop in de collaboratie, en zitten de “bruinen” in het verzet.
  Wat Van der Bellen betreft, gaat het hier in de eerste plaats niet om een groene, maar om een loge mafioso. (zie tekst van Guido Grandt in een vorige reactie).
  Rood en groen zijn uithangborden, waarachter de loge mafia’s schuilgaan. Het belang en het gevaar van deze laatsten kan dan ook niet genoegd benadrukt worden.
  In de ganse discussie komt het er dan ook op aan om niet in het spel te treden van de vijand.
  Ter illustratie van de verborgen agenda achter de groene milieuproblematiek :
  http://dailybail.com/home/climate-alarmist-admits-the-real-motive-behind-global-warmin.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+TheDailyBail+%28The+Daily+Bail%29
  met omstandi citaat :
  “Secret Deals, Carbon Taxes and Electricity Market Manipulation
  John’s latest report on corruption, waste and greed in the renewables sector.***
  Another Climate Alarmist Admits Real Motive Behind Warming Scare
  Fraud: While the global warming alarmists have done a good job of spreading fright, they haven’t been so good at hiding their real motivation. Yet another one has slipped up and revealed the catalyst driving the climate scare.
  Listen to the words of former United Nations climate official Ottmar Edenhofer:
  “One has to free oneself from the illusion that international climate policy is environmental policy. This has almost nothing to do with the environmental policy anymore, with problems such as deforestation or the ozone hole,” said Edenhofer, who co-chaired the U.N.’s Intergovernmental Panel on Climate Change working group on Mitigation of Climate Change from 2008 to 2015.”.
  So what is the goal of environmental policy?
  “We redistribute de facto the world’s wealth by climate policy,” said Edenhofer.
  For those who want to believe that maybe Edenhofer just misspoke and doesn’t really mean that, consider that a little more than five years ago he also said that “the next world climate summit in Cancun is actually an economy summit during which the distribution of the world’s resources will be negotiated.” Last year, Christiana Figueres, executive secretary of U.N.’s Framework Convention on Climate Change, made a similar statement.”(=einde citaat).
  Inzake herverdeling (lees : plundering) hebben we hier in Vlaanderen, naast de belgische en EUSSR herverdeler , ook nog de UNO “herverdeler” via Agenda 21.
  Of de EUSSR en de UNO als een België in het groot.
  Met Calvo en consoorten zien we ook al de gevolgen van de door de immigratie gefabriceerde “bastaardsoort”, die volksvreemd en vijandig is. (en dit cfr. het Coudenhove Kalergi plan).
  Er is dus genoeg materiaal beschikbaar om Calvo en co, af te maken.

 3. Als ik dat Kalv(o) nog maar zie kookt mijn bloed al.
  Groen is ongedierte dat zeer schadelijk is voor onze toekomst.
  Noem één zaak op wat een toegevoegde waarde levert of heeft geleverd komende van die groene brol????
  “Rood & Groen vernietigen je leven en stelen je Poen”.

 4. vraag eens aan gelijk welke landbouwer, zelfs aan een zogenaamde bio-landbouwer, hoe hoog hij Groen inschat.
  En je zal horen dat Groen enkel uit is op MACHT.
  En op GELD. En op Postjes pakken.
  Macht die ze misbruiken om de landbouw te kelderen en de eeuwenoude landschappen door de landbouwers gesculpteerd vernietigen.
  De vroegere landbouwers hadden een diepe band met hun grond, dat mag nu zelfs niet meer.
  Duizenden landbouwers zijn verdwenen, de zonen en dochters nemen het familiaal bedrijf niet over, ze worden doodgepest door Groen, noch min noch meer.

  Calvo en alle andere natuurayatollahs die we gekend hebben -kijk ook s naar Wallonië: een Ramp- zijn narcisten die hun reactionaire knalrode soixantehuitard dwangneurose verpakken onder een groen flinterdunne schil.

  En ik spreek nog niet over hun desastreus immigratiebeleid, waar ze als enige bedoeling hebben: de noeste Vlaamse werkers vervangen door legioenen profiteurs, liefst nog van een andere huidskleur. Maar dat is een ander debat.

  Groen rijmt met Poen.

 5. Al duizenden jaren regelt de natuur zichzelf, denken we maar aan de fameuze ijstijd opgevolgd door zachter wordend klimaat. ook na een grote bos- of heidebrand herstelt de natuur zichzelf na jaren. De echte problemen beginnen pas als de “mens” zich moeit en ingrijpt…. weg met de groenfundamentalisten!

Reacties zijn gesloten.