Goed geprobeerd…

Resolutie “Klimaatverandering als gevaar voor de vrede en internationale veiligheid” geraakt niet door de VN-Veiligheidsraad. Rusland en Indië stemden tegen, China onthield zich. 113 van de 193 VN-lidstaten steunden het voorstel, de 12 van de 15 leden tellende Veiligheidsraad inbegrepen.

In gang gezet door Ierland en Niger wou de voorgestelde resolutie de klimaatverandering als een bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid goedgekeurd zien. In Moskou voelden ze de bui al hangen. De VN wil ook iets te zeggen hebben over hoe men de klimaatverandering moet aanpakken, opdat “er passende aandacht kan besteed worden aan eender welke onderliggende oorzaken van conflicten of risicotoenames.”. Het doel van de tekst: “klimaatgerelateerde veiligheidsrisico’s, in te schatten als een hoofdbestanddeel bij preventiestrategieën van conflicten en hoe deze in bepaalde brandhaarden kunnen bestreden worden.”

Rusland en Indië vinden dat het probleem bij de gespecialiseerde VN-afdelingen moet blijven, zoals bij het “Framework Convention on Climate Change” (Klimaatverdrag). Het verplaatsen naar de agenda van de VN-Veiligheidsraad zou alleen ertoe leiden dat de breuklijnen dieper worden, zoals bewezen tijdens de Klimaattop in Glasgow. We citeren de Russische ambassadeur, Vassily Nebenzia:

“Door de klimaatverandering onder de noemer van een bedreiging der internationale veiligheid te plaatsen, leidt het de aandacht van de Veiligheidsraad af van echte, diep-gewortelde conflictredenen in de landen die op de agenda van de Veiligheidsraad staan… De resolutie zou dan van een wetenschappelijk en economisch probleem veranderen in een gepolitiseerd probleem en bijgevolg de Veiligheidsraad een reden geven om in eender welke land van deze planeet tussenbeide te komen.”

https://www.usnews.com/news/world/articles/2021-12-13/russia-vetoes-un-resolution-linking-climate-change-security

Klik op “Bekijken op YouTube”