Gewapende humor

“For me the best way to increase society’s resistance to insulting or offensive speech is to allow a lot more of it. As with childhood diseases you can better resist those germs to which you have been exposed. We need to build our immunity to taking offence, so that we can deal with the issues that perfectly justified criticism can raise. Our priority should be to deal with the message not the messenger… ”

Vrij vertaald: “De beste manier om met zgn. haattaal om te gaan is nog veel meer ervan toe te laten. Zoals bij kinderziektes is men beter bestand tegen de microben waaraan men bloot gesteld is geweest. We moeten onze immuniteit opbouwen door beledigingen te incasseren, opdat we kunnen omgaan met de problemen die door perfect onderbouwde kritiek de kop opsteken. We moeten prioriteit geven aan de boodschap, niet aan de boodschapper…”