3 gedachten over “Gesprek op niveau: Wim Van Rooy

 1. Ben wat laat met mijn reactie – moest eerst nog het ganse boek doorworstelen – maar toen Wim Van Rooy op 30 januari in Edegem voor de Vlaams ‘VOLKS’beweging zijn boek voorstelde, antwoordde zoonlief Sam – op een terechte opmerking van een toehoorder dat het boek bol stond van niet gebruikelijke moeilijke, niet Nederlandse woorden – dat het boek geschreven werd voor intellectuelen. Wat je hooghartig zou kunnen noemen, zeker als zo’ n boek dan voorgesteld wordt aan het VOLK in beweging.

  Haal hier enkele taalvoorbeelden uit het boek aan, ze allen aanhalen zou me een vijftig bladzijden kosten: accelerator, irreversibel, pueriele manier, lobotomiseren, towkowende houding, lichtzinnige theodicee, infantiel prittacisme, door en door geïreniseerd, zekere kinnesinne enz, enz.

  Hoewel Wim Van Rooy in zijn boek, het heel gekende citaat van Schopenhauer aanhaalt: iedere waarheid doorloopt drie stadia, eerst lijkt ze belachelijk, dan wordt ze bekampt en uiteindelijk is ze vanzelfsprekend, is zijn oneerlijkheid op vele bladzijden overheersend. Zo vertonen nazisme en islamisme een mooi vervlechtingspatroon, schrijft hij. Het Reich heet nu Kalifaat, de islam zoekt Lebensraum en de verachting voor VROUWEN en minderheden is gelijklopend.

  Verder haalt hij nogal wat uitspraken aan van gekende auteurs die hij blijkbaar niet zelf gelezen heeft maar leerde kennen omdat anderen over hen schreven.
  Zo haalt hij bijvoorbeeld Nietzche en zijn ‘Genealogie van de Moraal’ aan over goed en slecht, waarin Nietzche stelt: de machthebber is goed, het zwakke, het volk is slecht. Hij haalt dit uit een boek van Henk van Gelre ‘Mijn herwaardering’ die over de in het Nederlands vertaalde Genealogie moet geschreven hebben.
  Nietzches boek heet:’Zur Geschichte der Moralischen Empfindungen’ en bedoelde verwijzing is terug te vinden in het fragment ‘Doppelte Vorgeschichte von Gut und Böse’ waarin de tekst van Nietzche niet helemaal in overeenstemming is met wat ik in het boek van Van Rooy lees: nicht der welcher uns Schädliches zufügt, sondern der, welcher verächtlich ist, gilt als schlecht.
  Verder bevinden wij ons in een Nietzcheaans ressentiment dat een hoofdrol speelt. En dat zou dan een soort van seculier kloosterwezen en een nagelbijterige situatie zijn.

  Op praktisch iedere bladzijden kom je een achttal namen tegen waarvan de schrijver uitspraken heeft opgepikt. Ik haal één bladzijde aan: Sjaak Koenis, Chantal Mouffe, Marc Lanthemann, Ernesto Laclau, Xavier Declercq, Jens Orback, Pierre Rosan, Vallon. Misschien valt dit voor intellectuelen te slikken, maar persoonlijk vind ik het van het goede teveel.

  Zijn hoofdstuk Otohinolaryngology maakt duidelijk dat de schrijver niet de minste last heeft van enige bescheidenheid. Zestien bladzijden gebruikt hij om zijn knappe kop en persoonlijkheid (en af en toe van zoon Sam) in de bloemetjes te zetten.

  In het 17 bladzijde tellende hoofdstuk ‘Joodse Staat’ dacht ik wat meer over die staat te weten te komen. Helaas. Ik werd wijzer over Zweden, Renan, Oslo, België maar niet over de staat waar het hoofdstuk naar verwees.

  Kortom, wie interesse heeft in het boek kan het bij mij komen ophalen. Hij/zij geeft haar/zijn naam dan maar op aan de redactie zodat ik mijn adres kan doorgeven voor de betrokkene.
  Ik kan het boek niet per post toesturen omdat de verzendkosten de prijs van het boek (15 euro) overstijgen waardoor je beter een exemplaar via het VB of de boekhandel aanschaft.

  • Anna,
   Als U weet dat Wim Van Rooy een logeman is, en dan blijf ik nog beleefd, en als U zijn “parcours” wat kent , dan is er alle reden toe om meer dan wantrouwig te zijn. Het door U aangehaalde taalgebruik met daarbij het “superioriteitscomplex” zijn kenmerkend voor de loge.
   Ik heb het dan ook niet gekocht en ook niet gelezen.
   Ik heb geen behoefte aan een verdoken indoctrinatie van een “valse profeet”, met een verborgen agenda.
   Het feit dat hij er het nazisme bijsleurt verwondert mij niet, maar doet dan wel de deur voor mij dicht. Trouwens, is het niet het nazisme dan is het de andere dooddoener van het “islam – -fascisme”. (sic).
   Als er dan toch een vergelijking dient gemaakt te worden van de islam met andere totalitaire systemen, dan komt daar in de eerste plaats het communisme voor in aanmerkingr, samen met de vrijmetselarij en de mafia. De vergelijking heeft dan betrekking op de organisatie, de werking, de gebruikte methodes en de doelstellingen, van de voormelde totalitaire systemen, waar er treffende overeenkomsten zijn.
   Het “vervlechtingspatroon” van het nazisme met de islam zegt meer over de obsessies en vooroordelen van de auteur, dan over zijn kennis ervan.
   Anna,
   Op basis van Uw commentaar, dien ik te besluiten dat het boek eerder een bouwstuk is dat geschreven is voor de “tempel”.
   Hoogdravend… en vooral waar niets in staat waar de “broeders” zouden kunnen aanstoot aannemen, want binnen de “tempels” heerst er een moordende politieke correcte terreur.(zelfs in de natte kamer).
   Nog een ander beeld :
   In het interview van Wim Van Rooy in het Palletierke krioelt het van de klassieke gemeenplaatsen over de islam, met steeds hetzelfde gezaag en gezeur. Ik verwijs naar dit interview :
   http://pallieterke.net/2015/10/praten-met-wim-van-rooy/
   Over de echte verraders en hun zetbazen =geen woord. Over de importateurs = geen woord. Over de NWO en de verborgen agenda’s= geen woord, over de rol van de vrijmetselarij= geen woord, over wie het terrorisme organiseert = geen woord, over de rol van de banksters in de EUSSR = geen woord, over wie Merkel werkelijk is = geen woord, over wie het Moslimbroederschap heeft opgericht = geen woord,enz… enz….!!
   Als men in dit interview tussen de regels leest dan weten de kenners ook voor wie hij “werkelijk rijdt….” en dat is niet Vlaanderen of het Vlaams Belang!! U zal het wel doorhebben.
   Het boek is dan ook schoolvoorbeeld van misleiding, want wat er zou moeten instaan, ontbreekt. De Wim kan het zich immers niet veroorloven in te gaan tegen zijn “meesters….”.

   • @ Lovenaar,

    ‘Toen de joden tussen 1918 en 1940 terug naar het beloofde land trokken, was dat haast LEEG’ zegt hij in het interview.

    In zijn boek schreef hij dat duizenden en duizenden moslims, en zeker na de Krim oorlog, door de Sultan naar Palestina werden gestuurd.

    Over de broederschap: in 2013 was er reeds een afkalving van de combattiviteit van de vrijzinnigen ten overstaan van het katholicisme en dat wordt vandaag voortgezet tegenover de islam. Ook de broederschap ontsnapt niet aan de politieke correctheid en wordt daardoor ongewild een glijbaan van de islam, zeker omdat er een aanzienlijke cohorte leerkrachten van het Antwerps stedelijk onderwijs en van het GO! (Gemeenschapsonderwijs) bij de loge zijn en die zijn meestal zwaar gehersenspoeld.
    (Even terzijde: ondanks dat afkalven van die strijdbaarheid tegen het katholicisme, werd er bij mijn weten door hoger genoemden nooit tussen vrijzinnigen en katholieken een Projet opgezet zoals het Projet Aladdin -vanuit Parijs ook naar Brussel overgewaaid – met als doel de harmonie tussen joden en moslims te promoten)

    Tevens valt het me op hoe opnieuw en opnieuw de woorden van Herzl gebruikt worden in verband met die voorpost voor Europa.
    In 1896 schreef Herzl, toen hij nog volop aan het afwegen was of het nu Argentinië of Palestina zou worden en tegenover Tsaar, Keizer, Paus en Pauselijke Nuntius die voorpost naar voor schoof om zijn doel te bereiken. Tegenover Seine Majestät der Sultan deed hij dat niet, daar kwam hij met geld over de brug.
    ‘ für Europa würden wir dort ein Stück des Walles gegen Asien bilden, wir würden den Vorpostendienst gegen Barbarei besorgen. Wir werden als neutraler Staat im Zusammenhängen bleiben mit ganz Europa, das unsere Existenz garantieren müsste
    (voor Europa zullen wij daar een stuk van de wal tegen Azië bouwen, we zullen de voorpost dienst tegen de barbarij verzorgen. We zullen als neutrale staat met gans Europa in samenhang blijven, dat ons bestaansrecht moet waarborgen).

    Wie er alleszins niet binnen mocht in de neutrale staat – maar dat zei hij niet tegen Tsaar, Keizer en Paus – kan je opmaken uit zijn volgende woorden ‘Die feigen vermischten getauften Juden sollen bleiben wo sie sind’ (De laffe, vermengde, gedoopte joden moeten blijven waar ze zijn).

Reacties zijn gesloten.