Genoveva van Brabant

Vandaag, 2 april, herdenken we de heilige Genoveva van Brabant.

Het leven van de Genoveva (of Genovefa, Geneviève) berust op een legende, die in het verhaal “L’innocence reconnue ou vie de Sainte Geneviève de Brabant” (1638) wereldkundig gemaakt werd.
Zij was de enige dochter van de alom bewonderde, moedige en christelijke, Hertog van Brabant, gehuwd met paltsgraaf Siegfried (8ste eeuw). Tijdens diens afwezigheid – zijn graafschap werd aangevallen – probeerde zijn hofmeester Golo haar te verleiden zonder veel succes. Na de terugkeer van Siegfried fluistert Golo hem in het oor dat zijn vrouw hem bedrogen had tijdens zijn afwezigheid. Siegfried geloofde Golo en besliste dat zij samen met het pasgeboren kindje moest sterven. De dienaar, die deze opdracht kreeg, had medelijden en liet hen ontsnappen in het bos. En dan komt de wending van het wonder. Zij leeft als kluizenares in een holle boom tot, jaren later, Siegfried tijdens een jachtpartij voorbij komt, haar herkent en van haar onschuld overtuigd wordt. Vervolgens wordt Golo veroordeeld en gevierendeeld.

In de buurt van Mendig (oostelijke Eifel) staat middenin de velden een bedevaartskerkje gewijd aan Maria. Het hoofdaltaar vertelt echter de legende van de heilige Genoveva en de vierendeling van Golo. http://www.osteifel-aktiv.de/40848/41633.html Tijdens de middeleeuwen werd er recht gesproken voor misdrijven begaan in de 14 omliggende Pellenzdorpen.

Genoveva werd door schrijvers en toondichters als inspiratie gebruikt.

Stijn Streuvels besteedde er een boek aan: “De schoone en stichtelijke historie van Genoveva van Brabant”.

Jacques Offenbach schreef zijn operette: Généviève de Brabant:

Robert Schumann schreef een opera: Genoveva. Hij gebruikte als leidraad het gelijknamige toneelstuk van Friedrich Hebbel (1843) Klik op “Bekijken op YouTube”.