Gedenkt de Hongaarse opstand van ’56…

EUSSR… en bewonder de strijdgeest van Viktor Orban tégen de EU-moloch

Hongaarse protesten: Voor Orbán 150.000, tegen hem nauwelijks 20.000
De buitenlandse machten hebben alles al geprobeerd om Hongarije en het Hongaarse volk neer te knuppelen, net zoals in Duitsland. Maar terwijl in Duitsland dankzij de machtige Duitse media en de Brusselse eurocratuur de sterkere macht vormen en iedere vorm van verbondenheid van de bio-Duitsers in de kiem smoren, heeft het kleine Hongaarse volk zich rond Orbán geschaard en houdt moedig vol.  Lees meer…

In onderstaande video kan u zijn toespraak horen, waarin ‘vrijheid’, over de sovjets naar de EU, steeds terugkomt.  Een klein stukje hebben we vertaald en hopen dat Geert Bourgeois op 11 juli hierin inspiratie mag vinden.

“De taak van vrijheidlievende naties in Europa bestaat erin Brussel (hij bedoelt de EU) te redden van sovjetizering, van hen die voor ons willen beslissen met wie we willen samen leven en hoe we willen leven in ons eigen land. 

Wij Hongaren willen een Europese natie blijven en geen etniciteit in een verenigd EUropa.

Als erfgenamen van de ’56-revolutie kunnen we niet aanvaarden dat Europa zijn banden met het verleden verbreekt, de wortels die het groot maakte, en ons hielp te overleven tijdens de communistische bezetting…”