2 gedachten over “Gedankenspielerei of reële dreiging?

 1. Euh geachte redactie ik ga een schamper commentaar schrijven want ik hecht nul geloof aan dat (jawel) bijgeloof.

  Alé complotisten (heb dat woord maar zelf “gefabriceerd”) eat your haert out 🙂 hoewel voor mij is het iets dat me doet denken aan Grand Guignol zoals we die kennen uit de vorige eeuw.
  –>DE <–Joden/Mossad/IDF/Israël/CIA/Bush/iluminatie en hoe kan ik het vergeten HET Vaticaan trekken aan alle touwtjes…
  Goed ieder zijn meug maar ik laat deze kelk aan mij voorbijgaan heb wel betere dingen te doen dan achter het handje te lopen van …zeg niks.

 2. om ze zelf even aan het woord te laten:

  Bernard Lazare
  het erkende doel van de vrijmetselarij is de heropbouw van de tempel van Salomo, wat veel meer is als een naakt symbool, het wordt een voldongen feit als de Arabieren uit Palestina verdreven zijn. Joden dromen ervan dat hun geloof hersteld moet worden als het enige echte in de wereld, al moet dit, zoals Disraeli gezegd heeft, het christendom vernietigen. En als zij succesvol zijn, zal dit te danken zijn aan de hulp van de christenen, verblind door de Juda vrijmetselarij en de Judese Volkerenbond.

  La Vérité Israélite:
  de geest van de vrijmetselarij is de geest van het Judaïsme en zijn meest fundamentele beginselen: dit zijn zijn ideeën, zijn doel en voor het grootste deel zijn organisatie. De verwachtingen die de vrijmetselarij inspireert en ondersteunt is de verwachting die de inspiratie en ondersteuning van Israël uitmaakt. De kroon hierop zal het wonderlijke gebedshuis zijn waarvan Jeruzalem het triomfantelijke symbool en centrum zal zijn.

  Latomia:
  wij kunnen niet anders als het Marxisme begroeten als de meest uitstekende kameraad van de vrijmetselarij, om het mensdom te veredelen en om het menselijk welzijn te bevorderen. Socialisme, vrijmetselarij en communisme zijn uit dezelfde bron ontsprongen.

  Bernard Lazare in L’Antisemitsme:
  het gaat minder om ‘n strijd voor de belangen van de mensheid als om een strijd voor de belangen en de dominantie van het Judaïsme. En in die strijd openbaart het Judaïsme zichzelf als de dominerende macht waaraan vrijmetselarij zich zal moeten onderwerpen. Dit moet niemand verbazen want op geheime wijze is het Judaïsme reeds de dominerende macht in vele van de Europese Groot Loges.
  Wat Duitsland betreft, men moet niet vergeten dat het Judaïsme reeds zijn financiële markt en zijn handel beheert, meester is van zijn politieke en vrijmetselaar pers en dat miljoenen Duitsers hun financiële schuldenaar zijn.

  B’Nai B’Rith magazine Rabbi Baguin:
  de B’Nai B’Rith is slechts een scherm. Overal waar vrijmetselarij bestaat moet men erkennen dat dit joods is, zowel in hun wezen als streven. De gewone loges zijn opgewassen voor die taak.

  (n.b.B’Nai B’Rith = zonen van het verbond, is een super vrijmetselaar loge waar alleen joden toegelaten worden)

  Sommigen zullen deze geest, strategie en bedoelingen fantastisch vinden. Voor wat mij betreft ik hoop op het volgende:
  Fragment uit het Evangelie van Johannes: de Apocalyps.

  Gevallen, gevallen is Babylon, de grote stad!
  Zij werd een woonoord voor demonen, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten. Alle volken hebben de wijn van de razernij van de ontucht gedronken en de koningen van de aarde hebben ontucht met haar bedreven, en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden van haar mateloze weelde.
  Trek uit haar weg om niet te delen in haar zonden en niet getroffen te worden door haar plagen. Betaal haar met gelijke munt. Vergeld haar dubbel wat ze heeft misdaan, schenk haar een dubbele maat in de beker die ze voor anderen gemengd heeft.

Reacties zijn gesloten.