Gedachten in gedichten

dichterVRIJ VLAANDREN

Ik ken er geen land
dat geen tale kan spreken
erken slechts een volk
dat zijn taal niet verkracht
al tracht men voor Vlaandren
mijn liefde te breken
ik doe wat mijn volk,
niet de koning verwacht !

Door dienaars van ‘t land
dat op sterven na dood,
wordt ‘t eigene volk hier verraden
met zilveren penningen
postjes en brood worden de
redders van ‘t land overladen

Toch nadert de dag
dat de Vlaming zal vieren
dat Vlaandren bewust
van zichzelf worden zal
de dag dat wij zelf
ons Vlaandren bestieren
en dat wij verlost zijn geraakt
uit het belgisch carcan.

Jos