Gedachten in gedichten

dichterDe Zwane

Dit is een gedicht uit Rodenbachs ‘Eerste gedichten’, uit 1878. Die bundel staat vol strijdliederen, geschreven door een tweeëntwingjarige idealistische flamingant en het is dan ook een verademing om daar ook dit stemmige en ingetogen gedicht in te vinden dat reeds duidt op Rodenbachs ontluikend talent dat zich echter door zijn vroege dood nauwelijks twee jaar later, niet ten volle heeft kunnen ontplooien. Het is dan ook merkwaardig dat men voor zijn verzameld werk toch nog drie kloeke volumes nodig had.
De ‘Eerste gedichten’ werden ‘Mijnen lieven Meester Hugo Verriest, priester, opgedragen’.

De opname door actrice Dora Van der Groen (°1927) dateert waarschijnlijk uit de jaren vijftig. Zij was destijds erg populair in Vlaanderen en Nederland en verleende haar medewerking aan tientallen films en televisieseries. Kort na haar laatste optreden (in 2009 als ik mij niet vergis) kreeg ze, als eerste vrouw en als eerste niet-musicus, de artistieke titel van Maestro Honoris Causa voor haar carrière en haar grote verdiensten.