Gebuisd als toekomstvoorspeller…

Wie herinnert zich nog deze uitspraak van de nullenzender-virus-expert-in-het-kwadraat Marc Van Ranst?

“Er is geen enkel virus wat zo erg is, of wat zo veel mensen zou ziek maken – laat staan doden … dat kan niet!”

… refererend naar de film “Contagion”…