Gandhi racist?

Twee jaar geleden werd met veel bombarie op het universiteitsterrein van Accra, Ghana, het standbeeld onthuld van Mahatma Gandhi. Dinsdag ll. werd het stilletjes – midden in de nacht – verwijderd.
De studenten hebben hem immers onder de poco loep genomen en vastgesteld dat ze een racist vereren. In een boek van twee Z-Afrikaanse auteurs staat immers beschreven hoe Gandhi zich erover bekloeg dat Indiërs tijdens de Apartheid door dezelfde aparte deuren moesten als de inboorlingen. Hij zou bovendien zijn bezorgdheid geuit hebben over het mengen van Indiërs en negers.
De studenten zijn tevreden: een overwinning van de zwarte waardigheid en zelfrespect, heet het. (…)