Gaat China een handje toesteken in Idlibistan?

De geruchten over een mogelijke deelname van Chinese (elite)troepen in het Syrische strijdgewoel zijn niet van vandaag.  Maar ze worden wel hardnekkiger.  Verschillende media menen te weten dat Chinese strijdkrachten het Syrische leger een handje zullen helpen bij de eliminering van de terroristische groeperingen in Idlibistan, het noorden van Syrië, waar zowat heel het terroristische firmament elkaar én de burgerbevolking de duvel aandoen.

Het zou gaan om twee contingenten van speciaal opgeleide militairen, met de welluidende namen “Siberische Tijgers” en “De Tijgers van de Nacht”.

China heeft sinds het uitbreken van het conflict steeds de zijde van de Syrische regering gekozen.  Da’s geen geheim: de stemmingen in de Veiligheidsraad (China heeft vetorecht) zijn daar het beste bewijs van.  Herhaaldelijk stemde China samen met Rusland tegen de voorstellen die een “regime change” door het westen moesten wettigen.

De bronafbeelding bekijkenChina heeft nog een eitje te pellen met hun Oeigoeren, die met de hulp van Turkije, toegang vonden bij ISIS en soortgenoten.  Ze bevinden zich momenteel samen met hun gezinnen in de Idlib-regio.  Officieel zijn ze geïnfiltreerd om het kalifaat te helpen oprichten en verdedigen.  Maar dit was in 2014 – 2015 niet hun oorspronkelijk doel.  Erdogan beloofde de Oeigoeren, omdat ze naar verluidt in China vervolgd werden, veiligheid in zuid-Turkije, Hatay, de regio die oorspronkelijk Syrisch, vervolgens door Turkije ingepalmd en waaruit christenen, alawieten en Syrisch gezinden verjaagd werden.  Doel: de gematigde moslims en andere geloofsbelijders te verdrijven en door de toevloed van tienduizenden extreme Oeigoeren soennitisch te islamiseren.

De bronafbeelding bekijkenUiteindelijk liep het anders.  Erdogan was er toch niet heel gerust in en liet hen zich niet in Atay vestigen, maar stuurde ze – naar schatting in totaal 5000 tot 20.000 met 2000 tot 5000 krijgers – over de grens, naar Syrië, naar de Idlib-regio, waar inmiddels alle “gematigde rebellen” en de niet zo gematigde ISIS en al Nusra-krijgers zich ook – na hun verdrijving uit de bevrijde Syrische regio’s – bevinden.   Onder hen duizenden kinderen, getraind door de Oeigoeren, door al Qaeda en andere salafistische commando’s.

Komen we terug op China.  De Oeigoeren vormen in China een veiligheidsprobleem.  Zij worden niet alleen door Turkije, maar ook door Saoedi-Arabië gesteund bij hun eis voor onafhankelijkheid van hun eigen autonome I.S.-staat in het westen van China.    Na de (mogelijke) bevrijding van Idlib door het Syrische leger, stelt China zich nu de vraag wat er met de Oeigoeren zal gebeuren.  Terugkeren naar hun thuisland?  Uitgesloten.  China wil geen terroristen – niets ontziende gevechtsmachines – op haar grondgebied.  En dan is de deelname van Chinese elitetroepen bij de herovering van de Idlib-regio volkomen logisch: hen daar ter plaatse elimineren is de voor de hand liggende oplossing.  De Oeigoeren zijn geen doetjes; zij namen deel aan verschillende offensieven in Syrië, o.a. Oost-Aleppo, Noord-Hama.  Turkije steunde hen gedurende lange tijd.

Zowel Rusland, China, (Turkije?) als de Syrische regering willen van hen af.  De vraag is welke de bijdrage van de Chinezen zal zijn.  Ze hebben geen militaire bases in Syrië.  Worden het gevechtseenheden, militaire adviseurs of eerder diplomatische pogingen om Turkije ervan te overtuigen hen niet te willen opvangen na hun vlucht naar het noorden en vervolgens terug te sturen naar China?   De Chinese ambassadeur in Damascus zou klaarheid gebracht hebben: China zal deelnemen aan het offensief in Idlib om de Chinese nationale veiligheid te waarborgen.

Volledigheidshalve voegen wij onderstaande video toe, die achtergrondinformatie geeft over de Oeigoeren.  Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan.