Gaan de EU en het IMF samen op rooftocht?

IMF en EU: handen af van spaargelden!

Vlaams Belang, PVV, FPÖ en Front National dienen samen resolutie in

Op initiatief van Europarlementslid Philip Claeys (Vlaams Belang) dienden de Europese parlementsleden Marine Le Pen (Front National), Laurence Stassen (PVV), Franz Obermayr (FPÖ) en Claeys zelf samen een ontwerpresolutie in tegen de ‘denkoefening’ van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) om ‘eenmalig’ 10% van alle spaartegoeden in de eurozone aan te slaan.

In de resolutie (bijlage) wordt erop gewezen dat elke confiscatie van spaartegoeden het vertrouwen van de spaarders in de banken en de economie in het algemeen ondermijnt, met alle gevolgen van dien. Het is bovendien verwerpelijk om opnieuw belastingen te heffen op geld dat eerder al aan belastingen is onderworpen. Ook het heimelijke karakter van de voorgestelde maatregel, “een belasting die kan worden geheven vooraleer mensen zich eraan kunnen onttrekken”, is laakbaar.

De ontwerpresolutie roept het Europees Parlement, de Commissie en de Raad op om deze geplande hold-up ondubbelzinnig te veroordelen.

Philip Claeys diende vorige week overigens een schriftelijke vraag met voorrang in om het standpunt van de Commissie te kennen. De Commissie en de lidstaten moeten duidelijk kleur bekennen.

De maatregel die het IMF voorstelt is de zoveelste illustratie van het feit dat de euro een bedreiging vormt voor onze welvaart. Niets is nog veilig. Na de spaarders worden ongetwijfeld de huiseigenaars aangepakt.

Meer hierover

en ook in DS