Flexibele godsdienst van de vrede

U kent zonder enige twijfel het wereldwijde motto dat moet duidelijk maken dat de islam best compatibel is met de gedragscode der Norbertijnen: “Wie één mens doodt, het ware alsof hij de hele mensheid gedood heeft”.

Wat er niet bij vermeld wordt is dat Allah zich hierbij niet richtte tot de moslims, maar wel tot de joden. Waar bemoeide Allah zich eigenlijk mee? Niet moeilijk dat het volk van Jahweh zich niet verplicht voelt te gehoorzamen:

5.32. Deswegen schreven Wij de kinderen Israëls voor, dat wie ook een mens doodt, behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land, het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood, en voor hem, die iemand het leven schenkt, alsof hij aan het gehele mensdom het leven heeft geschonken. En voorzeker Onze boodschappers kwamen met duidelijke tekenen tot hen en toch – werden daarna -velen hunner op aarde tot overtreders.

Telkens een verwarde malloot zich aan een kuffar vergrijpt, staat heel de moslim-gemeenschap “en bloc’ op om ons plechtig te verzekeren dat de islam het doden van onschuldigen ten scherpste veroordeelt: “De koran is hierover héél duidelijk,”, klinkt het dan.

Wat gemakshalve niet vermeldt wordt is:

– het koranvers vermeldt een voorschrift dat Allah in de tijd aan de Joden “de kinderen van Israël” gegeven heeft. Vraag hierbij is of dit nog geldig is, aangezien Allah in de Koran nieuwe bepalingen voorgeschreven heeft en oude geannuleerd.
– het koranvers laat ook expliciet doden toe als vergelding voor moord en voor het scheppen van wanorde in het land.

Wat het “scheppen van wanorde in het land” betekent wordt verduidelijkt in volgend vers:5.33. De vergelding degenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen.

En met deze uitsmijter kan Allah alle kanten uit… Wie bepaalt wat recht en wet is? Juist: de islam… aanklager, rechter en executeur… – de islamversie van de drievuldigheid:

“Neem het leven niet dat Allah heilig gemaakt heeft, behalve bij recht en wet” (6.51).

Onderstaand filmpje is geen satire…