Fish & Chips in gevaar?

Naar verluidt zouden er meer dan 10.000 fish & chips verkooppunten in het V.K. de beroemde Britse culinaire tradities hoog houden. De vraag is hoe lang nog.

40% van de kabeljauw wordt ingevoerd uit… jawel… Rusland. Bovendien wordt de helft van de zonnebloemolie ingevoerd uit… Oekraïne. Daar bovenop komt dan nog eens de prijsverhoging van meststoffen, ingevoerd uit… Rusland… waardoor de aardappelprijs ook zal stijgen. En de lange wachttijden aan de overzetboten – de EU-V.K. grens – voor vrachtwagens, de stijging van de brandstofprijzen, zijn ook niet van aard om de fish & chips betaalbaar te houden.

Topman Britse centrale bank waarschuwt voor ‘apocalyptische prijzen’ voor levensmiddelen (demorgen.be)

1 gedachte op “Fish & Chips in gevaar?

  1. Voedseltekorten creëren is onderdeel van het plan van de donkere machten. Reeds in de brief van Albert Pike of Nathan Rothschild (volgens Arthur Cherep-Spiridovich was die laatste de schrijver ervan) aan Mazzini werd gesproken over het ophitsen van gewelddadige revolutie bedoeld als laatste “crisis” om het door de Joodse kabbalisten gewild luciferiaans systeem te installeren. Door chaos te zaaien willen zij de manipuleerbare mensen doen denken dat zij de heerschappij van hen en hun donkere vorst, de satan, nodig hebben. Gedenk dat de leuze van de vrijmetselarij “ordo ab chao” is, “orde uit chaos”; zij bedoelen daarmee hun perverse “orde” uit de chaos die zij daartoe creëren. Met hun leuze “solve et coagula” bedoelen zij hetzelfde.

    Het is nodig dat Vlaamse dorpen en steden losgewerkt worden uit het spinnenweb van de internationale Joodse monetaire macht door lokale productie en circulatie van voedsel, en dat zij op die manier tot vestingen opgebouwd worden tegen de Nieuwe Wereldorde. Degenen die slaafs blijven meedraaien in het tiranniek Joods systeem worden meegetrokken in de afgrond.

    En van het hoogste belang is dat mensen terugkeren tot het katholiek Christendom. De Nieuwe Wereldorde wordt gestuurd door preternatuurlijke krachten, en om daartegen bestand te zijn heeft men de bovennatuurlijke bescherming van God nodig; door bekering tot een leven van gerechtigheid van zondaars krijgt de militie van machtige geesten trouw aan God meer mogelijkheden om bescherming te brengen over menselijke samenleving. Paus Leo XIII identificeerde de vijand in zijn origineel gebed tot de heilige aartsengel Mikaël, aanvoerder van Gods heir (het betreft een langere tekst dan het korter gebed dat meer bekend is). Dezelfde paus schreef de encycliek “Humanum Genus” tegen de vrijmetselarij. Op het internet kan men “Papacy and Freemasonry” vinden, een Engelse vertaling van een toespraak van de katholieke prelaat Ernest Jouin in 1930, waarin men een historische strijd tussen Christus en Lucifer besproken ziet die in deze moderne dagen verzwegen wordt.

    De goddelijke roeping van de Germaanse volkeren is een Heilig Germanje opbouwen waarin het algemeen koningschap van de Heer Jezus Christus door het Onbevlekt Hart van Maria erkend en geëerbiedigd wordt. Bekering tot het Christendom is de enige weg om verlost te worden uit de dystopische greep van de satanisten; een volk dat de christelijke God afwijst valt in de gruwelen van het oud paganisme. Wat we heden gradueel zien opgebouwd worden door de judeo-maçonnieke machinaties is de gruwel van het oud Azteeks rijk in het Verre Westen, maar dan wereldwijd en binnen een hyper-technologisch kader.

Reacties zijn gesloten.