Finland wil alle schoolvakken afschaffen

Marjo Killonen, hoofd van het onderwijs in Helsinki, heeft verklaard dat zij niet meer gelooft in het huidige onderwijssysteem: een stijl die in het begin 20ste eeuw zijn nut had, maar die nu “noch relevant noch nuttig voor het huidige moderne onderwijssysteem” is. Zij is ervan overtuigd dat de leermethoden moeten aangepast worden aan onze nieuwe denkwijze en ontwikkeling.

De grote veranderingen bestaan eruit dat de vakken van het leerplan zullen verdwijnen – iets wat al langer aangeprezen wordt – en zullen vervangen worden door de studie van gebeurtenissen en fenomenen. Dat betekent geen vakken meer zoals wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, maar wel een “gebeurtenis” zoals bv. WOII bekeken vanuit het resp. perspectief wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde… Zo circuleert er ook een voorstel “werken in een café”, die de leerlingen vaardigheden in het Engels, economie en communicatie moet aanleren. Vanzelfsprekend blijven “geen huiswerk, geen evaluatie van toetsen, late beginuren” behouden.

Het nieuwe onderwijssysteem zou vanaf 2020 beginnen voor leerlingen vanaf 16 jaar. Dat betekent dat ze na het afsluiten van de brede vakken zelf zullen mogen beslissen welke “gebeurtenis” of “fenomeen” ze willen bestuderen, rekening houdend met hun interesses en toekomstvisie.

Achterliggend idee: we citeren “de scheiding van leerlingen te vermijden, die in verschillende klassen opgedeeld worden en vakken moeten doorworstelen die ze in hun later beroepsleven niet nodig hebben, maar hen wel vertrouwd te maken met individuele thema’s, verwerkt in een bepaald thema, en hen op deze manier dezelfde vaardigheden mee te geven op een productieve wijze, die voor hun individueel leren het meest voordelige is.”

Het Finse leersysteem zou ook de collectieve inzet voor een bepaalde opdracht aanmoedigen d.m.v. kleine discussiegroepjes i.p.v. elk voor zich achter een schrijftafel. Ca. 70% der leerkrachten in Helsinki zou al met de voorbereidingen begonnen zijn en mogen bijgevolg een loonsverhoging verwachten.

Ter herinnering: het Finse onderwijssysteem geldt als één der beste ter wereld, maar verliest de laatste jaren van zijn pluimen. (…)