Filip DW blijft op dezelfde nagel kloppen

“Ook al is België zelf een slechte leerling in deze zaak, feit is dat wij in 2016 pakweg 2.600 aanvragen kregen waarvoor wij zogezegd verantwoordelijk zouden zijn, terwijl wij daarentegen 6.500 vragen indienden bij andere lidstaten, waar zij verantwoordelijk voor zijn. Als men het saldo maakt van wat er daarvan uiteindelijk binnenkomt en buitengaat, dan blijkt per slot van rekening dat wij in 2016 met 2.900 asielzoekers te veel blijven zitten omdat de Dublin-afspraken niet worden nageleefd. Het mag duidelijk zijn dat de Dublin-akkoorden langs alle kanten rammelen. Wij zijn altijd al erg kritisch geweest voor het EU-asielbeleid omdat het volgens ons aan elk land zélf toekomt te bepalen welk asiel- en immigratiebeleid het moet voeren en de EU zich daar niet mee te moeien heeft. Deze vaststellingen omtrent de Dublin-afspraken doen daar niets aan af. Wel integendeel.” (…)

En het wordt alleen maar erger.  De EU wil ook de familiehereniging ‘sturen’.  Naar verluidt zou de ‘vluchteling’ mogen doorreizen naar het land waar hij al familie heeft…