‘Fest der Kulturen’ wordt ‘Integratiefeest’

Donkere wolken boven Salzburg

Zondag was Salzburg het toneel van het traditioneel Fest der Kulturen.  Traditioneel?  Ja, met een aangepast programma.  27 culturele verenigingen laten het mooiste van de rijke traditionele Oostenrijkse geschiedenis zien.  Aangevuld met… – u raadt het – de verrijking van de immigrantenverenigingen.  Kwestie van de welkomcultuur in de verf te zetten.   Maar, omdat er ook ‘vluchtelingen‘ en ‘oorlogsgetraumatiseerden‘ aan deel nemen (…wat is eigenlijk hun bijdrage, vragen wij ons af) , mogen de schuttersverenigingen geen ‘Trachten’uniform of wapen dragen.  Het traditionele schieten màg en kan niet.  Het knallen van de geweren en  het dragen van de ‘Trachtenuniformen’ zou hen aan hun verleden kunnen doen herinneren.  De gelijkenis tussen een Tirolerhut en een helm of kopwikkeldoek is bijzonder groot.

Typisch bedreigend uitzicht van schuttersverenigingen!

Het feest begon traditioneel met vreugdeschoten, met de ‘Trachten’groepen in een optocht.  Mag niet meer.  Stel je voor dat er iemand een nachtmerrie aan overhoudt.  Nochtans zijn de ‘vluchtelingen’ uit oorlogsgebied een kleine minderheid; in het algemeen wordt de verrijking aangezwengeld door economische toeristen.

Salzburg feiert das Fest der Kulturen. Heimisches Brauchtum - wie der Schützenverein - ist bei der traditionellen Veranstaltung aber nicht gefragt. Foto: Eisenstecken / wikimedia (CC BY-SA 3.0)

Eigen cultuur niet gewenst: foto Schützenverein in Tracht

De schutters voelden zich bedrogen.  En doen dan ook niet meer mee.  Voor de rol als toneelrekwisiet bedankten ze ‘feestelijk‘.  Voorzitter van het forum Salzburger Volkskultur, Simon Illmer, meent dat men hem verkeerd begrepen heeft.  Er mag nog geschoten worden, maar dan wel op een respectabele afstand zodat de verrijkingszieltjes niet geschokt worden.   De eigen cultuurverenigingen worden verbannen van het Cultuurfeest!
Tot zover de Salzburger volkscultuur, het’ integratiefeest‘.  Bij Salzburger Nachrichten staat een merkwaardige afsluiter:

“Salzburgweit gibt es rund 100 migrantische Vereine, davon sind etwa 80 in der Stadt Salzburg aktiv. Einige lernten erst fern der Heimat die eigene Volkskultur so richtig kennen.”

 

Ver weg van hun thuisland leerden ze – de migranten – pas hun eigen volkscultuur kennen… IJle lucht doet rare dingen met een mens…

FT

Unzensuriert

21 gedachten over “‘Fest der Kulturen’ wordt ‘Integratiefeest’

 1. Waarom worden migranten geen lid van die schuttersverenigingen? Integratie of apartheid?

  • Goed idee. Geef ze vooral gratis een geweer en de mogelijkheid te oefenen.

 2. Ik heb nog altijd geen antwoord gevonden op de kernvraag: waarom is de Westerse beschaving zo suïcidaal geworden? Iemand?

   • Excuses dat ik niet alle bijdragen had gelezen. Ik heb me ondertussen wat bijgewerkt. Maar bij het lezen ervan blijft ik altijd met de vraag zitten: wat zijn de psychologische processen die mensen maken wat ze zijn en vooral waarom reageren mensen verschillend (soms zeer verschillend) op identieke omstandigheden. Anders gezegd: waarom discussiëren wij hier over wat er op ons afkomt en staan anderen de hooligan uit te hangen aan de poorten van een voetbalstadion. Ik besef ook wel dat het een amalgaam van oorzaken heeft, maar ik blijf hier met een fundamentele filosofische vraag zitten waar ik al jaren geen afdoend antwoord op vind. Dit gezegd zijnde, de bijdragen van Lovenaar zijn meer dan de moeite waard, hoewel ik sommige stellingen betwijfel. Gelukkig hebben we internet nog. Maar voor hoelang nog? Hopelijk maak ik geen slapende honden wakker.

    • Tot dan zijn we het aan onszelf verplicht de brave Vlamingen wakker te maken. Soms zou je ze beter een sjot onder hun achterste geven.

     • Den brave Vlaamsche mensch die nog geloof hecht aan het ” correcte ” kunt ge enkel maar wakker schudden , zijn ogen openen , door een een “sjot” tegen dat lichaamsgedeelte te geven waar de onderrug van naam verandert .

    • Misschien Die leiden des jungen Werthers eens lezen, in zijn brieven kan je lezen hoe hij tot die zelfmoord komt. Het is zo echt beschreven dat dezelfde gevoelens ook voor veel anderen moeten meegespeeld hebben. Door Goethe geïnspireerd schreef Ulrich Plenzdorf ‘Die neuen leiden des jungen Werthers’ in de toenmalige DDR met zijn uiteengerukte gezinnen.
     Ook Daniel Defoe beschrijft in ‘The fortunes and unfortunes of the famous Moll Flanders’ het ongelukkige noodlot waarin een mens terecht kan komen zodat die nog maar één oplossing ziet.
     Voor mij zijn die boeken leerrijker dan psychologische verhandelingen.

    • Pim,
     De dag dat iedereen met mij akkoord is, stop ik er mee.
     Het komt er dan ook op aan zoveel mogelijk elementen naar voor te brengen , bij voorkeur met bronvermeldingen, en het is dan uiteindelijk aan de lezers om er de passende besluiten uit te trekken.
     Niemand is verplicht iets te “geloven”.. de rol van de boodschappers is beperkt zich tot het aanleveren van de nuttige elementen.
     Wat internet betreft, zijn er achter de schermen volop “kuiperijen” bezig om dit internet aan banden te leggen. Het is dus een kwestie van tijd.
     De honden zijn dus al wakker gemaakt!!
     Het zelfmoord gedrag van de bevolking in het westen heeft inderdaad verschillende oorzaken.
     Ik trek toch de aandacht op enkele feiten :
     1. De uitspraak van Ron Paul(ik geef een vrije vertaling uit het Engels) :
     “Een pure democratie is gevaarlijk als ze gekocht wordt”.
     Stemmen worden dus gekocht en zolang er geld is om deze te kopen zal er niets veranderen, ook al stevent men af op de ondergang, kortzichtig en bekrompen als men is.
     2. De Cultuur van de afgunst en nijd :
     Een gedeelte van de bevolking is verblind door nijd.. en neemt wraak door te stemmen op diegenen die werken aan onze ondergang. Dat men dan zelf mee ten ondergaat is bijzaak, verblind als men is door de haat en de wraak.
     Men onderschat dan ook danig de alles over heersende en vernietigende kracht van deze nijd!!!
     Met een wat geoefend en aandachtig oog kan men dit dagelijks waarnemen.
     Het aantal dat valt onder toepassing van de 2 voormelde punten is in stijgende lijn..en vertegenwoordigt een meerderheid in het stemhokje!!!
     De vooruitzichten zijn dan ook niet schitterend!!

     • Vele reacties hier over de menselijke psyche en haar diverse ontsporingen. Homo sum, humani a me nihil alienum puto (Ik ben een mens, niets menselijks is mij vreemd), zei Terentius ooit. Ik vraag mij soms af of Terentius diezelfde uitspraak vandaag nog op dezelfde wijze zou doen, na alles wat we nu zien en meemaken. Waarschijnlijk zou hij het toch enigszins anders (moeten) formuleren, hoewel hij de Romeinse decadentie toen al sterk in de gaten had. Zijn humoristische blijspelen zouden nu eerder tragedies worden, vrees ik. De IS beulen/barbaren in gedachte. Maar over 1 ding zijn we hier allemaal roerend eens. De vrijheid die we vandaag kennen is fragiel en broos. En we zullen er nog hard voor moeten knokken …
      Lovenaar, ik hoop dat we hier nog veel van gedachten kunnen wisselen.

  • Probeer eens met het “onze vader” en drie wees gegroetjes om een antwoord te vinden op uw kernvraag . Dat is het enige wat we nog kunnen en (voorlopig) nog mogen doen

 3. Rudi Schuricke Heimat, deine Sterne ( 🙂 of zo 🙁 ?

 4. Voor het echte onvervalst ” Fest der Kulturen ” moet ge bij IS zijn . De schuttervereniging mag daar wel wapens dragen mits een uniform aanpassing

 5. Ik hoop dat de organisatoren van de 10 miles in Antwerpen ook hun hand in eigen boezem hebben gestoken, voor dat feest dat doorgaat op 26 april. Ik kreeg vandaag een brochure te zien over de 10 miles uit 2014. Noch bij de lopers, noch bij de talrijke toeschouwers langs de lijn vond ik ook maar één gekleurde medemens. Die zullen er hoogstwaarschijnlijk wel geweest zijn maar liepen verloren in het totaal beeld, zelfs met een vergrootglas vond ik ze niet. Een toestand die niet kan blijven bestaan en het beeld van onze samenleving vertekent. Mochten de organisatoren niet ingegrepen hebben verrijst dit een debat in de Zevende Dag en in de Kamer.

  • Anna, een hele tijd geleden schreven wij op Angeltjes een artikeltje over een wandelvereniging die tochten organiseerde – en hiervoor subsidies kreeg – in het Lake District. Die subsidies werden afgeschaft omdat er te weinig (lees: geen) gepigmenteerden aan deelnamen. Elke organisatie die beroep doet op de overheid voor financiële steun maakt zich schatplichtig. Er moéten verplicht x aantal verrijkers aan deel nemen, zoniet komen de subsidies in gevaar en worden uiteindelijk geschrapt.

 6. @ Pim
  Hoe gevaarlijk een gedachte, een voorbeeld kan zijn bewijst het Vaticaan dat volgens Goethe heel de oplage van ‘ Die leiden des jungen Werthers’ opkocht. Zie = Eckerman ‘Gespräche mit Goethe’. Eckerman was zijn secretaris.

Reacties zijn gesloten.