FCKNG… (2)

De Middelvinger Opsteken Illustraties en vectorbeelden - iStock

FCKNG CNSL EURP

De Raad van Europa mag men niet verwisselen met de Raad van de EU (of EUropese Raad, kortweg “Raad”. De Raad van Europa is geen EU-instelling, overschrijdt de EU, heeft 47 staten, o.a. ook Rusland en Turkije. Bovendien mogen de activiteiten worden bespioneerd door zgn. “observers”, nl. Canada, de VSA, Japan, Mexico, Israël en de Heilige Stoel. Webstek: https://www.coe.int/en/web/portal/home) De bekendste instelling is het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, het beruchte Geweten van Europa. De parlementaire vergaderingen, kortweg PACE, (= Parliamentary Asssembly Council of Europe), die beslissingen nemen, worden echter door de westerse Europese staten (… en bij uitbreiding door de belangen der “observers”) gedomineerd en politiek gestuurd.

Zo werd het Russisch stemrecht in 2014 n.a.v. de Oekraïnecrisis ingetrokken, wat als resultaat had dat Rusland de moeite niet meer deed naar de vergaderingen in Straatsburg te komen. Echter… geen stemrecht betekent niet dat Rusland vrijgesteld werd van lidgeldbetaling, die een belangrijk deel uitmaakt van de financiering. Rusland is in 2017 gestopt met de lidgeldbetalingen, bijna 10% van het totale budget, wat tot financieringsproblemen bij PACE gevoerd heeft. Toen de Raad van Europa de boodschap nog steeds niet begrepen had, gaf Rusland nog een kleine wenk, nl. de dreiging de Raad van Europa te verlaten, wat meteen inhield dat Rusland niet langer gebonden was aan de vonnissen van het Geweten. En toen verdween het geruis op de lijn: Rusland kreeg in 2019 terug stemrecht. Sowieso een verstandige beslissing vermits het Westen op deze manier meer invloed op en in Rusland kan uitoefenen, bv. door middel van de vonnissen van het Geweten.

Omwille van de meerderheid van het Westen in PACE kunnen rechters naar eigen keuze benoemd worden zodat dit Hof min of meer hierover de controle heeft. Dit wordt volop misbruikt: zo heeft een kwart van de rechters een dichte band met Soros. Dit leidt ertoe dat rechters, die hun carrière aan Soros te danken hebben en in het verleden door hem betaald werden, nu bij het Geweten vonnissen vellen die Soros-organisaties aangaan.* U kan hier een onafhankelijk verslag raadplegen. U kan zich wellicht indenken hoe “gewetensvol en fair” deze vonnissen zijn. Ook tegen Rusland werd het Geweten open en bloot ingezet, zoals recent toen het Geweten “eiste” dat Rusland Navalny moest vrij laten. De Westerse politici en media verspreiden de indruk dat de eis terecht is en dat het ongehoorzame Rusland een bindend vonnis negeerde. Niet toch: het Geweten beroept zich op art. 39, waarin staat dat “de Kamer of hun voorzitter op vraag van een partij en een andere betrokken persoon… voorlopige maatregelen noemen die in het belang van de partijen of een geordende procesverloop zouden kunnen genomen worden.”

“Zouden kunnen genomen worden”. Geen bindend vonnis maar wel een aanbeveling en aanbevelingen zijn niet bindend. Klik hier voor de volledige tekst.

Rusland overweegt nu heel de Raad van Europa voor gezien te houden. PACE voorzitter Rik Daems** trok een week geleden naar Moskou. Daar kreeg hij te horen dat Rusland tot een constructieve samenwerking bereid is, maar zich niet langer wil laten ringeloren door PACE – woorden als “onrechtbaardige aanvallen en dubbele moraal” werden niet ontweken – die als een politiek instrument tegen Rusland ingezet wordt…

De Russische vice-buitenminister Grushko heeft in de Doema duidelijk gesteld dat Rusland het lidmaatschap bij de PACE “zeer waardeert”, maar niet bereid is daarvoor “dubbel te betalen”. Van een officieel vertrek Ruslands uit de PACE wordt voorlopig nog niet luidop gesproken maar in Moskou wordt gefluisterd de medewerking in de PACE te bevriezen. (The last warning) Het is niet onwaarschijnlijk dat de breuk tussen het Westen en Rusland breder wordt. Bidens kinderachtige uitval is een president der VSA onwaardig. Rusland zou zich helemaal uit andere internationale organisaties kunnen terugtrekken wat de politieke invloed van het Westen op en in Rusland nog zou kunnen verkleinen.

Fotobehang Schieten jezelf in de voet cartoon • Pixers® - We leven om te  veranderen

FCKNG WST

We schreven het al meermaals: het Westen zou met de provocaties, sancties en bevooroordeeldheid het tegenovergestelde kunnen bereiken van het beoogde. Rusland zal zich dan meer en meer naar het Oosten en andere continenten richten. Het is niet ondenkbaar dat Duitsland haar vijfde plaats op de ranglijst der wereldeconomieën zal moeten afstaan aan Rusland.

We sluiten af met dezelfde zin als in het voorgaande artikel: Het Oosten heeft veel geduld, wat men niet met onderdanigheid moet verwisselen.

FVE

*https://rmx.news/article/article/how-george-soros-infiltrated-the-eu-court-of-human-rights-report

**Mocht u Rik Daems uit het oog verloren zijn, kunnen wij deze c.v. analyse door Kaaiman aanraden: The Bird