EVEN DROMEN? Zo zijn Vlamingen, dromers

 

EVEN DROMEN;

Ik ben zeer benieuwd te vernemen hoe de Franstaligen zouden reageren indien:
Er in zes Waalse gemeenten een afzonderlijke benoemingsprocedure voor de burgemeesters zou worden opgedrongen;
Vlaamse magistraten bevoegd zouden worden in het arrondissement Nijvel;
Indien de Vlamingen van het arrondissement Nijvel zouden mogen kiezen voor Vlaamse kandidaten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Het Waalse Gewest ieder jaar 12 miljard € zou moeten overdragen aan Vlaanderen zonder enige resultaatverbintenis;
In het arrondissement Nijvel taalfaciliteiten zouden toegekend worden aan de Nederlandstaligen;
Vlaanderen aanspraak zou maken op Waals territorium;
De Franse Gemeenschap ieder jaar 461.000.000 € zou moeten uitgeven voor de financiering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
De het Waalse gewest over een periode van 20 jaar af te bouwen ieder jaar 300.000.000 € zou moeten afdragen aan Vlaanderen omdat “personne ne peut s’appauvrir”;
De Franstaligen geen beroep meer zouden kunnen doen op de Franstalige Kamers van de Raad van State;
De grendelgrondwet, de belangenconflictprocedures en de alarmbellen zouden afgeschaft worden;
De taalwetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zou toegepast worden zoals voorzien;
De procureur van het gerechtelijk arrondissement Brussel verplicht tot de Nederlandse taalrol dient te behoren;

Het is niet nodig een helderziende te zijn om te beseffen dat geen enkele Franstalige parlementslid dergelijke wetsvoorstellen zou in overweging willen nemen laat staan goedkeuren.

In Vlaanderen echter hebben de parlementsleden van de B partijen geen enkel probleem om dergelijke toegevingen de Franstaligen cadeau te doen en te stemmen onder het goedkeurend oog van het staatshoofd en applaus van de regime getrouwe media.

Gedenk echter Cicero:

UT SEMENTEM FECERIS ITA METES

Nog meer brieven die Willy De Waele richt aan vooral waalse politici  op zijn blog http://willydw.wordpress.com/ Die grote politieker zit voor mijn part toch in de verkeerde partij.