EUSSR wil parlement herschikken…

… zodat nationalistische partijen en EU-kritische fracties benadeeld worden, dit volgens het motto “Verdeel en Heers!”‘

Hoe kan je dit anders interpreteren?

73 Britse volksvertegenwoordigers zijn niet langer lid van het EU-parlement. Bijgevolg zullen:

  • 27 nieuwe volksvertegenwoordigers uit verschillende lidstaten plaats mogen nemen in de EU-tempel der democratie
  • 46 zetels blijven onbemand… in afwachting van een potentiële EU-uitbreiding of een mogelijke ‘creatie van transnationale lijsten’

Op een EU-uitbreiding zit niemand te wachten.

Het idee van “transnationale lijsten” wilde het EU-Oppercommando al eerder invoeren, maar werd door het EU-parlement afgewezen. Zowel de linkse als de rechtse fracties vonden dat er gewoon minder EU-zitjes zouden moeten zijn- een besparing van 40 miljoen euro!- , maar dat werd door de EU-ideologen niet weerhouden. Geld speelt immers geen rol – voor de EU-dictatuur moet je iets over hebben. Nu blijkt dat de EU-Commissie zich van de stemming in het parlement niets aantrekt en toch zitjes vrij houdt voor een “transnationale vertegenwoordiging”. Ze zouden nog iets anders kunnen proberen om de samenstelling van het EU-parlement naar hun hand te zetten… nl. de stemmen van de EU-fracties, resp. lidstaten, een verschillende impact te geven… naar model van Vlaanderen / Wallonië, waar een Vlaamse stem minder waard is dan een Waalse.

EUObserver