EUSANTO, Unser Untergang

Mosanto

Monsanto, dit bedrijf tracht met het genetisch manipuleren van met vooral mais zaad  een planten ras te produceren dat resistent is tegen een aantal insecten en ziektes.
Prachtig kunnen we zeggen, ware het niet dat het mais zaad dat de naam SMARTSTAX draagt, ACHT verschillende gifsoorten bevat, waarvan bij lange na nog niet vast staat welke invloed deze uiteindelijk zullen hebben in de menselijke voedselketen.

Het verhaal is logisch, het zaad “bevat” gif, het daaruit geteelde  mais wordt als diervoeder gebruikt, u eet vlees en uiteindelijk zoals proeven met muizen en ratten hebben aangetoond, zal uw lichaam een hoeveel gif moeten verwerken die mogelijk boven de toegestane toleranties ligt.

Maar “het geweten” uit Brussel dat zo bekommerd is om onze gezondheid, u weet wel, die van de juiste olijfolie, de gereglementeerde wc-pot, de besparende douchekop, de gezondste mais voor onze uiteindelijke braadkippen, hebben weer een onderonsje gehad en de Mosanto geschenkjes (miljoentjes) in ruil voor toestemming onder elkaar verdeeld met volgende strategie.
Nadat 6 weken geleden de landbouwministers van de 28 EU landen er niet uitkwamen en er geen meerderheid behaald kon worden om SMARTSTAX op de EU markt toe te laten, werd 2 weken geleden  een 2e stemming gehouden, waarbij Duitsland zich WEER van een stem onthield. Dit betekende dat er voor de 2e keer geen absolute meerderheid ( of minderheid) behaald kon worden, MAAR  ALS DAT HET GEVAL IS, stellen de EU regels het de commissie vrij om  ZELFSTANDIG te beslissen en besloot de commissie dan maar om het licht op groen te zetten SMARTSTAX mais in de EU te kunnen importeren, van hypocrisie en manipulatie gesproken, dit scenario stond al bij de beginne vast.
De EU is toch zo bekommerd om uw en mijn gezondheid. Hoeveel € is daar weer aan de vingers blijven plakken?
Voor de leken even duidelijk maken, in MARTSTAX bevinden zich ZES verschillende insectengiften en TWEE plantenverdelgingsmiddelen ( Glyfosaat en Glufosinaat) hetgeen de plant in interne kringen reeds de naam giftplant heeft opgeleverd. Insectendeskundigen beweren met grote stelligheid dat met name de teruggang in de bijenpopulatie te wijten zou zijn aan genetisch gemanipuleerde zaden. Bijen zijn in tegenstelling tot politici en ambtenaren wel van levensbelang voor onze samenleving.

Glyfosaat is het werkzame middel van het onkruid verdelgingsmiddel ROUNDUP ( ook van Monsanto)   en de gevolgen bij het gebruik vindt u o.a. hier. Maar ook Glufosinaat is niet onomstreden , lees hier. Dit gaat niet over gemartelde kipjes in legbatterijtjes die om minder stress te hebben meer ruimte nodig hebben, nee dit is puur vergif dat je te slikken gaat krijgen, wat in mindere mate nu al het geval is.

Daar Monsanto een enorm sterke lobby heeft bij de Amerikaanse regering, zoals uit documenten bleek welke verschenen bij WIKILEAKS, de Amerikaanse regering grote druk uitgeoefend, met name op de Duitse regering om de invoer van geproduceerde zaden niet tegen te gaan, hetgeen verklaart waarom de Duitse minister van Landbouw Aigner tot TWEE MAAL toe zich tijdens een stemming in Brussel van haar stem onthield.
Hiermee tracht Duitsland de kool en de geit te sparen, een zeer doorzichtige handelswijze. Daar echter zowel in de media als ook in de officiële EU bekendmakingen angstig over dit onderwerp gezwegen wordt, zal de EU burger weinig lezen of horen van wat hem/haar te wachten staat, namelijk uiteindelijk een verhoogd percentage gifstoffen in de bloedcirculatie. Dat de EU met haar handelswijze stiekem meewerkt aan “hogere economische  belangen” waar de diverse EU politici zeker niet slechter van zullen worden, mag duidelijk zijn. Brussel tracht op alle mogelijke manieren het nieuws over deze zaak uit de media te houden, net als overigens uiteraard ook de gesubsidieerde en daarom aan het regime geketende media.

Deze zorgwekkende ontwikkelingen tonen  aan dat er over onze hoofden heen op zeer ondemocratische wijze beslissingen genomen worden door de EU, weer een argument om deze zich zo langzamerhand als zelfstandige staat beschouwende club zo snel mogelijk af te schaffen. Dat dit indruist tegen de ambitieuze plannen van veel van onze mislukte politici die lonken naar een zorgenvrij bestaan als EU beschermeling is eveneens duidelijk.

Om u het geheel nog eens duidelijk te maken hier een film over de gevolgen van genetisch gemanipuleerde zaden en het terechtkomen daarvan via planten en dieren  in onze voedselketen:

http://www.youtube.com/watch?v=eUd9rRSLY4A

3 gedachten over “EUSANTO, Unser Untergang

 1. Ladies and Gentlemen,
  We send you this mail to highlight an important global petition.
  A petition titled “Monsanto go home” was recently established by the European (against) Lobbyists Union (EULU). The petition can be found at:
  http://www.avaaz.org/en/petition/Monsanto_go_home/
  Monsanto takes on the world’s food resources and relies wholly on 100% genetic engineering in the fields of the world. Monsanto will meet EU groups to obtain approval for import inot the EU of “SmartStax” corn. Smartstax is a genetically modified (GM) corn that has eight GM traits as well as a tolerance to two herbicides (glyphosate and glufosinate).
  Monsanto has to be stopped.
  Do we want this in Europe and around the world?
  Please sign this petition as well as the citizens’ initiative. You can also help you by spreading them bring throughout Europe and to all parts of the world. You can add it your website, mail it to your friends, relatives and work colleagues.

  For a future without genetic engineering and without Monsanto, we need to act now!
  For more information about Monsanto
  http://eulu.info/monsanto.htm
  Thank you very much for your attention

  With friendly greetings
  Werner Nosko
  Vienna, Austria
  EUropean Lobbyists Union

 2. De massale bijensterfte lijkt voornamelijk veroorzaakt te worden door een cocktail van insecticiden en nu krijgen we daar nog maïs met ingebouwd vergif bij. Men stelt dat 5 jaar nadat de bijen zouden zijn uitgestorven het menselijk ras ook uitsterft, nogal een straffe uitsprak denk ik, maar toch…

 3. Dààrover heeft Fikken absoluut géén oordeel want hij kent er “nul-de-botten” van, echter beseft hij wel dat… een drukke straat oversteken zonder uit te kijken, FATAAL kàn uitdraaien.
  Ook aan “lang leven” komt ooit een einde; en, indien de hemel moest instorten…dat àlle mussen zouden dood zijn

Reacties zijn gesloten.