Eurostadion hoort thuis in Brussel, niet op Parking C in Grimbergen (bis)

Eurostadion hoort thuis in Brussel, niet op Parking C in Grimbergen (bis)

Eergisteren berichtten wij over onze vrees bij de inplanting van het Eurostadion in Grimbergen.

Muyters moest de Vlaamse regering gaan verdedigen in Terzake.  Hij stelde dat er voorwaarden zouden gekoppeld worden inzake het gebruik van het Nederlands.  Muyters werd overigens al teruggefloten door Brussels minister-president Vervoort.

Wij geloven  niet in sprookjes, ook niet – en vooral niet – als die ons onder het mom van “we hebben alles onder controle” door de strot geduwd worden.  De uitbreidingsdrang en verfransingsdrift van la Bruxelles naar de Vlaamse Rand is onstuitbaar.  Als zelfs de Vlaamse regering dit niet inziet…met een Vlaams-nationale partij mee aan het roer.

De voorwaarden die Muyters wenst, staan alvast niet in de intentieverklaring. Bovendien blijkt nu al uit de krant Het Laatste Nieuws dat die voorwaarden zouden gaan over enkele marginale aspecten zoals wegwijzertjes en drankverkoop. Dit zal niet beletten dat de volledige uitstraling van de spektakelhal en van de commerciële machine daarrond haast evident meertalig zal zijn en dat de Vlaamse overheid, ook omdat zij niet deelneemt aan het initiatief, hier nauwelijks vat op zal hebben.
De vergelijking kan gemaakt worden met Uplace. Ook daar heeft minister Bourgeois afspraken over wegwijzertjes, maar dit zal niet verhinderen dat het shoppingcentrum (twee keer Wijnegem) zich meertalig zal richten naar een Brussels en internationaal publiek, iets wat wettelijk niet eens kan worden verhinderd. Dit zal een verfransende invloed hebben op heel het handelsleven in de regio.

Blijkbaar onderschatten of negeren de Vlaamse regering en de twee N-VA-ministers de impact van de verhuis van een tweetalige Brusselse topclub naar Grimbergen. Dit heeft veel grotere gevolgen dan de uitbating van enkel maar een stadion. Vandaag hebben een reeks Franstalige atletiekverenigingen hun zetel in het Koning Boudewijnstadion. Ook zij zullen mee verhuizen naar Grimbergen. Al jaren lang heeft Grimbergen heel wat moeite om het sportgebeuren (in de eerste plaats de jeugdtrainingen) op zijn grondgebied Nederlandstalig te houden. Al deze inspanningen dreigen teloor te zullen gaan.

Op 19 juni eisten de Franstalige minister van Sport Antoine en de Brusselse cdH-fractieleider Cerexhe een tweetalig statuut voor de hele site van Parking C. Daartegen kwam tot op heden geen enkel weerwerk van de Vlaamse regering, laat staan dat er duidelijke garanties werden afgedwongen om het Nederlandstalig karakter van Grimbergen te respecteren.

Het Vlaams Belang blijft erbij dat Vlaanderen een veel nuttiger invulling kan en moet geven aan deze strategische site. Een invulling waar Brussel eveneens voordeel kan uit halen: de alternatieve locatie, die veel beter gelegen is dan Parking C, met name Schaarbeek-Vorming. Anderzijds blijft ook de bouw van een nieuw stadion op de Heizel zelf een mogelijkheid. Op de ontwerpen die de stad Brussel deze zomer nog voor advies heeft opgestuurd naar Grimbergen, maakt het nieuwe stadion op de huidige plaats deel uit van het NEO-project. Ook dat blijft in vele opzichten een betere oplossing dan een verhuis naar Grimbergen.

Download (PDF, 5.83MB)

 

1 gedachte op “Eurostadion hoort thuis in Brussel, niet op Parking C in Grimbergen (bis)

  1. En dat een minister van de NVA dat toelaat is onbegrijpelijk zijn ze nog Vlaams nationalisten, ik betwijfel het

Reacties zijn gesloten.