Europa moet een multiculturele nachtmerrie worden

Frans Timmermans, ondervoorzitter van de EU-Commissie maakt van zijn hart en van zijn plannen geen moordkuil.  Hij moedigt alle leden van het EU-parlement aan de inspanningen te doen toenemen om ‘individuele, monoculturele natiestaten uit te wissen’ en het proces te versnellen om ‘elke individuele natie op aarde uiteindelijk multicultureel te maken’.  Hij legt de nadruk op de belangrijkheid van ‘het niet toe te staan dat er, zelfs in de meest afgelegen plaats op de planeet, een maatschappij bestaat zonder diversiteit’.

De toekomst van de mensheid, zo stelt hij, behoort niet langer toe aan individuele naties en culturen, maar wel aan een gemengde super cultuur.  De huidige conservatieven, die hun eigen tradities koesteren en een vredevolle toekomst voor hun eigen samenleving willen, hechten waarde aan een ‘verleden dat nooit bestond’ en kunnen bijgevolg de toekomst niet opdringen.

Timmermans laat doorschijnen dat de Europese cultuur en erfgoed slechts de betekenis hebben van sociale structuren en wie er anders over denkt is bekrompen.  Hij besluit zijn toespraak door te zeggen dat Europa altijd een continent van migranten geweest is en dat bijgevolg de Europese waarden de diversiteit aanvaarden.

Hij toont zich bezorgd dat de vrede in Europa op het spel staat als de EU haar inspanningen om meer diversiteit te verkrijgen niet zal uitbreiden.
De middelen om dit te bereiken bestaan –  vanzelfsprekend  – uit massale immigratie.
Het is ongebruikelijk dat een EU-politicus zo duidelijk zijn bedoelingen uitlegt.  Hij vindt het niet meer nodig hierover wollige taal te gebruiken.  ‘Weg met ons’ is het hoogste gebod in de EU.

“Diversiteit wordt nu in bepaalde regio’s van Europa gezien als een bedreiging.
Diversiteit komt met uitdagingen maar diversiteit is de lotsbestemming van de mensheid.  Er zal, zelfs in de meest afgelegen plaatsen van deze planeet, geen natie bestaan die niet multicultureel is.  Dat is het toekomstbeeld van de mensheid en de politici, die proberen hun kiezers een samenleving te verkopen, samengesteld uit een volk met één enkele cultuur, die zich stoelde op een verleden die nooit bestond, die toekomst zal nooit bestaan.  Europa zal divers zijn, zoals alle andere plaatsen in de wereld.  Wij zullen divers zijn.  De vraag is hoe we ermee omgaan en mijn antwoord is door zeker te stellen dat onze waarden bepalen hoe we omgaan met diversiteit en onze waarden niet op te geven door diversiteit te weigeren.  Dit haalt onze maatschappij neer.  Dat recht hebben we niet.  Ik geloof oprecht dat Europa niet het Europa zal blijven dat we opgebouwd hebben.  Europa zal niet lang meer de plaats van vrede en vrijheid blijven.”

Het Kalergi-plan in uitvoering: