EUropa integreert niet de islam…

… het is de islam die de cultuur en levenswijze van EUropa opslorpt!

Brussel, hoofdstad van de europese instellingen in ontbinding, is ook de hoofdstad van het Eurabië in vorming. Eurabië, zoals Bat Ye'or het uitlegt, is niet enkel de uitweg voor een migrerende invasie van Europa, maar ook voor een totale omvorming en voor een herboetseren, hermodelleren van heel het continent: "Deze omvorming raakt haar demografie, de waarneming van haar eigen geschiedenis, haar eigen cultuur, haar eigen beschaving, haar eigen wetten en instellingen, haar eigen politiek en het geheel van die elementen die haar heden vormen en haar toekomst bepalen" (Eurabië begrijpen, Lindau, 2015, pag. 98). Het Eurabië is de economische, politieke en religieuze vermenging met de Arabische wereld. Daardoor is het niet Europa met zijn cultuur en tradities die integreert in de islam, maar wel de islam die de cultuur en de levenswijze van Europa opslorpt.

Uit: “Christelijk Europa, wordt wakker!

1 gedachte op “EUropa integreert niet de islam…

  1. Controleer elke religie of ze onze “seculiere” wetten respecteert en geen bedreiging is voor onze samenleving resp. veiligheid en zo niet dan dadelijk die handel verbieden en verdrijven van ons grondgebied want wij willen leven en werken in een geweldloze samenleving waarin mannen, vrouwen en kinderen zich vrij en veilig kunnen bewegen resp. verplaatsen zonder angstgevoelens.

Reacties zijn gesloten.