1 gedachte op “Europa aan decadentie ten onder

  1. Het huidige Europa is inderdaad zijn eigen graf aan het delven. Het is reeds lang begonnen na de zeventiger jaren, die welvaart en gezond leven brachten. Dan is de slinger omgeslagen zowel op politiek als op ethisch vlak. Alles werd vergoelijkt door politici en geestelijke gezagdragers, bijna een woke beweging toen der tijd. Er werden geen echte straffen uitgedeeld, geen verwittigingen aan de criminelen. Alles werd onder de mat geveegd ten voordele van het stemmen clienteel. De kiem werd gelegd voor de huidige teneergang van fatsoen en burgerzin. De vruchten plukken we hier van en ze zijn zuur. Wat we nu kennen is niet meer te herstellen door dwangmaatregelen. De achterdocht van de gewone burger zal alleen maar toenemen; De vele betogingen allerhande bewijzen dat de burger lak heeft aan de huidige beleidsmensen. Ik zie de toekomst niet rooskleurig tegemoet want vele gedragingen zijn onherroepelijk verdwenen en zullen niet meer te herstellen zijn.
    Ooit zal men de huidige elite rekenschap vragen voor hun daden.

Reacties zijn gesloten.