EU-waterhoofd kost veel geld

De pensioenkosten voor EU-ambtenaren stijgen verder.  Van einde 2014 tot einde 2015 zijn de langetermijn aansprakelijkheden tot 63.8 miljard euro gestegen, een stijging van 8.9% – zo bericht de Bild Zeitung.  In 2011 bedroegen de kosten nog 34.8 miljard euro.

Voor de gezondheidszorg alleen al 7.4 miljard euro; de pensioenen voor de EU-leidingstop 1.5 miljard euro.  Onder hen de leden van de EU-commissie, de voorzitter van de EU-Raad, het hoofd van het Rekenhof en de parlementairen.

Volgens de EU-Commissie is de stijging te wijten aan de lage rente…  De langetermijn berekeningen moeten aangepast worden.  De jaarlijkse kosten voor pensioenen van EU-ambtenaren bedragen volgens de Telegraph afgerond 1.4 miljard euro.

Euro-Scheine: Renten-Kosten für EU-Beamte um 8,9 Prozent gestiegen Foto: picture alliance/Ulrich BaumgartenHoeveel pensioen krijgt u op uw rekening?

Junge Freiheit

Ook over EU en pensioenen:

Pensioen-Unie

Cijferdans

5 gedachten over “EU-waterhoofd kost veel geld

 1. Het max pensioen voor die lafaards en verraders mag de 750 euro per maand nooit overschrijden, eigenlijk feitelijk zouden ze niets mogen krijgen.

 2. Ik heb ooit eens een artikel gelezen betreffende de pensioenen van de eurocraten. Hierin gaven de vooraanstaanden De Bucht en Van Kromgaey alsook de weduwe van het duo “Miet en Friet” hun visie. Hun standpunt is dat het europensioen een uitgesteld loon is voor het belangrijke en vele werk dat hun functie meebracht. Bovendien wezen ze erop dat hun gepensioneerde staat toch nog heel wat verplichtingen meebrengt die het nodig maakt dat ze goed gekleed en goed gevoed (kaviaar en champagne maken deel uit van hun dieet) moeten zijn, regelmatig vooraan in het vliegtuig moeten plaats nemen, … Dit zijn kosten die de gewone sterveling (zoals ikzelf en de meeste lezers van Golfbrekers) niet dienen te maken.
  Omdat de waarheid haar rechten heeft vond ik het nodig de genuanceerde visie van enkele omhooggevallenen weer te geven over deze kwestie. Let wel: hun visie is niet de mijne …

  • Als je het mij vraagt zijn die mensen slecht opgevoed. Hebben niet de minste notitie van hoe ze zich moeten gedragen en nog minder besef van wat de plicht van een verkozene inhoudt. Egoïstisch bovendien: alles voor mij, niets voor een ander. Niet alleen De Croo zou Alexander moeten heten, maar de hele bende.

 3. Er is nog een aspect aan deze pensioenen waarover niet gesproken wordt.
  Het gaat hier namelijk ook om “zwijggeld”.
  Bovendien kan er “druk” uitgeoefende worden via tuchtsancties :
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=EN
  met citaat uit bijlage IX artikel 9 :
  “h) tuchtrechtelijk ontslag, al dan niet met verlaging pro tempore van het pensioen of, voor een bepaalde periode, met een inhouding op de invaliditeitsuitkering; deze maatregel mag geen gevolgen hebben voor de rechtverkrijgenden van de ambtenaar. Bij een dergelijke verlaging mag het inkomen van de voormalige ambtenaar echter niet lager zijn dan het in artikel 6 van bijlage VIII van dit Statuut bedoelde minimum voor levensonderhoud, in voorkomend geval verhoogd met de gezinstoelagen.
  2. In het geval van een gepensioneerde of een ambtenaar die een invaliditeitsuitkering ontvangt, kan het tot aanstelling bevoegde gezag voor een bepaalde periode besluiten tot een inhouding op het pensioen of op de invaliditeitsuitkering, waarbij deze maatregel geen gevolgen mag hebben voor de rechtverkrijgenden van de ambtenaar. Het inkomen van de betrokken ambtenaar mag echter niet lager zijn dan het in artikel 6 van bijlage VIII van dit Statuut bedoelde minimum voor levensonderhoud, in voorkomend geval verhoogd met de gezinstoelagen.”(=einde citaat).
  Het voormelde verklaart dan ook waarom er zo weinig naar buiten komt uit de EUSSR beerput.

Reacties zijn gesloten.